Terugblik Vitalis

We gaan vandaag weer verder met terugblikken en doen dat in het zuiden van het land. Vitalis woonzorggroep werkte op twee locaties al een paar jaar met plafondtilliften. Birgit Kersten van locatie Vonderhof heeft jaren geleden al ingezien dat plafondtilliften bijdragen aan het werkgeluk van de medewerkers, onder andere doordat plafondtilliften zorgen voor veel minder fysieke belasting. Daarom investeren ze op Vonderhof al een paar jaar in plafondtilliften.

“We investeren nu op plekken waar de fysieke belasting het hoogst is en het doel is om uiteindelijk alle appartementen te voorzien van een railsysteem, zodat we op elke plek met de plafondtillift kunnen werken.” Ook op locatie Peppelrode zien ze dat plafondtilliften een oplossing zijn voor de steeds toenemende zorgzwaarte en wordt er samen met Chantal den Bol, Marie-Anne Wauters, Katja Ebben en Diane Pluijm gekeken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen plaatsen.

Vitalis heeft meer intensieve zorglocaties, waar men voor dezelfde uitdagingen staat. Toenemende zorgzwaarte, (te) weinig tijd voor de zorg die men wil leveren, ziekteverzuim (mede door fysieke belasting) en een krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is er samen met Bart Mulder overkoepelend gekeken hoe we alle intensieve zorglocaties kunnen voorzien van plafondtilliften.

Accountmanager Mark Hogeboom legt uit:
“Bart heeft ons benaderd om gezamenlijk te kijken hoe we voor de intensieve zorglocaties een plan kunnen maken om te gaan werken met plafondtilliften. 

De zorg moet zich zoveel mogelijk met zorg bezighouden en wij kunnen daar samen met Bart zo goed mogelijk in ondersteunen. Allereerst heeft Bart bij de zorgmanagers geïnventariseerd op welke plekken de zorg het zwaarst is en welk budget er beschikbaar is. Van daaruit hebben een uitrolplan gemaakt. Het bijzondere is dat er geen bouw- of verbouwplannen zijn en we de rails plaatsen in appartementen waar mensen wonen. Dat vergt een goede afstemming met de technische dienst, de zorgverleners én de bewoners.”

Uiteindelijk plaatsten we in 2022 meer dan 90 xy-systemen en 60 tilmotoren. Naast een goede plaatsing is training en instructie net zo belangrijk voor een goed en veilig gebruik van de plafondtilliften. Collega Huub Mertens heeft deze trainingen gegeven en begeleid. Tevens hebben we samen met Bart en Hanneke van Dorst gekeken hoe we dit ook digitaal kunnen ondersteunen. Hier zijn mooie instructievideo’s uit voort gekomen die ook voor andere zorgorganisaties een meerwaarde zijn.

Last but not least, moeten de tilsystemen ook jaarlijks gekeurd worden en voeren we direct preventief onderhoud uit aan de liften. Wij voeren deze jaarlijkse keuringen uit op de Vitalis locaties onder regie van Harting-Bank. De kennis en kunde van de Guldmann systemen is bij ons geborgd, de administratieve afhandeling via één weg bij Harting-Bank. Win-win-win!

Bedankt voor de prettige samenwerking in 2022 en op naar een mooie toekomst!

Vitalis-logo