Ethiek en Mensenrechten

CSR

Mensen, Medewerkers en Rechten
Respect voor de mensheid staat voorop

Bij Guldmann beschouwen we onze medewerkers als onze belangrijkste bron en streven we ernaar om gelukkige en gemotiveerde individuen in onze hele organisatie te hebben.

We geloven dat onze medewerkers het beste gedijen wanneer we hen de mogelijkheden en flexibiliteit bieden om hun vaardigheden, kennis en interesses te benutten.

Met betrekking tot onze leveranciers en partners hebben we ook verwachtingen en eisen we dat degenen waarmee we zaken doen de richtlijnen voor mensenrechten van de VN respecteren en naleven. Daarom wordt van onze partners verwacht dat ze onze Gedragscode ondertekenen, die continu wordt bijgewerkt.

Deze vereisten worden weerspiegeld in ons beleid inzake de Gedragscode, dat in overeenstemming is met de principes van de VN Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsrechten, Milieu en Anticorruptie.

Het klokkenluidersprogramma biedt veiligheid

Zelfs bedrijven met de beste bedoelingen kunnen falen. Als dat gebeurt, is het belangrijk voor ons om een dialoog en een systeem te hebben dat ervoor zorgt dat het probleem wordt aangepakt en de fout/incident wordt gecorrigeerd.

We hechten waarde aan open dialoog tussen collega's en tussen medewerkers en het management. Dit geldt ook in gevallen van onregelmatigheden en als er sprake is van onwettigheden of schendingen van mensenrechten. Om de afhandeling van fouten/incidenten te ondersteunen, stellen we in 2023 een klokkenluidersprogramma in, dat door iedereen die verbonden is met Guldmann kan worden gebruikt.