Een goede werkomgeving

CSR

Een goede werkomgeving is essentieel voor een goede werkervaring.

Het is onze missie om tijd te creëren voor zorg en toegankelijkheid voor iedereen, en met onze producten op het gebied van welzijnstechnologie dragen we bij aan het verbeteren van de werkomgeving en veiligheid voor onze klanten: mensen met een beperking en hun helpers.

Dit geldt natuurlijk ook voor onze eigen medewerkers, en daarom hechten we veel belang aan veiligheid, welzijn en ruimte voor diversiteit binnen ons bedrijf.

We zetten ons specifiek in om een diverse werkplek te creëren waar menselijke en professionele vaardigheden bijdragen aan creativiteit, welzijn en de wens om lang bij ons te blijven.

We werken continu aan het optimaliseren van onze fysieke en psychologische werkomstandigheden om een stimulerende en motiverende werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers.