CSR

Maatschappelijk
Verantwoorde
Duurzaamheid en
verantwoordelijkheid

De wereld zoals we die kennen, verandert. De uitdagingen waarmee we als samenleving en als bedrijf te maken hebben, worden steeds complexer en onzekerder. We willen verantwoordelijkheid nemen en deel uitmaken van de oplossing in plaats van het probleem.

We zijn trots op het feit dat onze producten en diensten zorgen voor meer tijd voor zorg en toegankelijkheid voor iedereen. Daarom is het vanzelfsprekend dat verantwoordelijkheid een integraal onderdeel is van de voortdurende ontwikkeling van onze producten, onze medewerkers, ons onderwijs en advies, en onze samenwerkingen. Voor ons is het een essentiële voorwaarde voor een gezond bedrijf.

Hier kunt u meer lezen over ons milieubeleid, onze houding ten opzichte van arbeidsveiligheid en gezondheid, ethiek en mensenrechten, en hoe we ons verhouden tot de circulaire economie.

Lees meer over hoe we ons verhouden tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN: Klik hier.

Icon leaf yellow

Milieu

Icon circular economy yellow

Productlevenscyclus

Icon work environment yellow

Werkomgeving

Icon hand shake yellow

Ethiek