Privacyverklaring

Guldmann

Guldmann B.V. ('Guldmann', 'wij', 'we', 'ons' of 'onze') heeft een sterke focus op vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Dit beleid inzake gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door ons, definieert de richtlijnen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Guldmann en verstrekt u informatie waarop u recht hebt overeenkomstig de wet inzake gegevensbescherming. Lees dit Privacyverklaring voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan Guldmann.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

Guldmann B.V.
Kopersteden 24-1
7547 TK Enschede
Nederland
Telefoon: 053 428 30 90
E-mail: nl.info@Guldmann.com

1. De website www.guldmann.com/nl
In dit gedeelte vindt u het beleid voor de verwerking door Guldmann van persoonsgegevens die via de website www.guldmann.com/nl zijn verzameld.

1.1 Cookies
Guldmann gebruikt cookies op de website www.guldmann.com/nl waarbij wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Guldmann kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt:

 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Browsergeschiedenis
 • Informatie over uw gebruik van de website, zoals klikgedrag

We gebruiken cookies om de hierboven genoemde persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid, dat u kunt vinden via de volgende link: https://www.guldmann.com/nl/cookieverklaring.

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Algemene marketingdoeleinden
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistieken en analyses

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:

 • Legitiem belang: Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gedeeltelijk gebaseerd op ons legitieme belang om statistieken en analyses te maken, ondersteuning te bieden en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Instemming: Guldmann gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor directe marketingdoeleinden onderhevig aan uw voorafgaande en uitdrukkelijke instemming (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Cookies worden verwijderd volgens ons cookiebeleid, dat u https://www.guldmann.com/nl/cookieverklaring kunt lezen.

Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden maximaal 14 maanden bewaard vanaf het moment dat ze zijn verzameld. De gegevens kunnen echter langer in geanonimiseerde indeling worden bewaard.

1.2 Nieuwsbrieven en informatie over seminars
Guldmann verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden wanneer u zich aanmeldt voor informatie over seminars of nieuwsbrieven op www.guldmann.com/nl. Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam, titel, lidmaatschap van organisaties en e-mailadres
 • Uw instemming
 • Uw interesses
 • Uw klikgedrag met betrekking tot het uitgegeven materiaal

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Marketing, zoals uitnodigingen voor toekomstige seminars
 • Analyse en statistieken

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meer van de volgende punten:

 • Instemming: Guldmann gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor directe marketingdoeleinden, zoals informatie over seminars en nieuwsbrieven, onderhevig aan uw voorafgaande en uitdrukkelijke instemming (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Legitiem belang: Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor analyse- en statistische doeleinden is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten en diensten te kunnen verbeteren en ontwikkelen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang uw instemming voor het ontvangen van informatie over seminars en nieuwsbrieven actief is.

U kunt uw instemming op elk moment intrekken door te klikken op de link voor afmelden onder aan elke e-mail of door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. De intrekking van uw instemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw intrekking al is uitgevoerd.

Documentatie over uw instemming voor marketing wordt gedurende een periode van twee jaar vanaf de intrekking van uw instemming voor het ontvangen van direct marketingmateriaal bewaard. De bewaarperiode is bepaald op basis van het legitieme belang van Guldmann om vast te leggen dat directe marketing is uitgevoerd overeenkomstig de huidige wetgeving (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gegevens kunnen ook langer in geanonimiseerde indeling worden bewaard.

1.3 Contactgegevens op de website
Wanneer u contact met ons opneemt via de contactgegevens op www.guldmann.com/nl, verzamelt en verwerkt Guldmann uw persoonsgegevens. Guldmann verzamelt, verwerkt en bewaart de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

 • Naam, titel, lidmaatschap van organisaties, e-mailadres, telefoonnummer
 • De reden voor uw vraag
 • Datum van uw vraag
 • Andere informatie die u verstrekt met betrekking tot uw vraag

Uw persoonlijke gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

Het behandelen van uw vraag via het contactformulier

 • Algemene communicatie
 • Statistieken en analyses

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:

 • Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang om uw vraag te behandelen, om met u te communiceren en voor de ontwikkeling van onze producten en diensten (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonlijke gegevens worden één jaar opgeslagen en daarna gewist. De gegevens kunnen echter langer in geanonimiseerde indeling worden bewaard.

Als u een klant of werknemer bent van een van onze klanten, leveranciers of andere partners, raadpleegt u paragraaf 2 hieronder.

1.4 Bestellen van goederen op de website
Wanneer u gebruikmaakt van het bestelformulier voor producten of het bestelformulier voor service en installatie bij www.guldmann.com/nl, verzamelt en verwerkt Guldmann uw persoonsgegevens. Guldmann verzamelt, verwerkt en bewaart de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:

 • Naam, titel, affiliatie met de organisatie, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres
 • Referentie
 • Datum van uw vraag
 • EAN-nummer, Centraal ondernemingsregisternummer, referentienummer en, indien van toepassing, aanvraagnummer
 • Productnummers, evenals het aantal artikelen dat u bestelt
 • Andere informatie die u verstrekt met betrekking tot uw bestelling

Uw persoonlijke gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Verwerking en uitvoering van uw bestelling
 • Statistieken en analyses

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:

 • Legitiem belang: Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om contact met u op te kunnen nemen in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen Guldmann en het bedrijf of de autoriteit die u vertegenwoordigt, evenals ons gerechtvaardigd belang om statistieken te verzamelen en analyses uit te voeren om onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren (artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij kunnen uw contactgegevens doorgeven aan externe leveranciers die, in overleg met ons, de door u bestelde goederen zullen leveren. Openbaarmaking is onderhevig aan ons legitiem belang om u de dienst te leveren waarom u heeft gevraagd (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). We kunnen uw contactgegevens ook doorgeven aan externe installateurs die, in overleg met ons, uw producten zoals gevraagd zullen installeren (artikel 6, lid 1, punt f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met paragraaf 2.5 hieronder. De gegevens kunnen echter langer in geanonimiseerde indeling worden bewaard.

Als u een klant of werknemer bent van een van onze klanten, leveranciers of andere partners, raadpleegt u paragraaf 2 hieronder.

2. Klanten (consumenten) en contactpersonen bij klanten, leveranciers en andere zakenpartners (B2B)
In dit artikel vindt u het beleid voor de verwerking door Guldmann van persoonsgegevens van klanten (consumenten), eigenaren van eenmanszaken of contactpersonen bij leveranciers en andere zakenpartners die met Guldmann samenwerken (B2B).

2.1 Verzamelen van persoonsgegevens
Guldmann kan uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Wanneer u, uw eenmanszaak of het bedrijf waarvoor u werkt een overeenkomst sluit met Guldmann
 • Wanneer u interesse heeft getoond in de producten en diensten van Guldmann, bijv. door Guldmann uw visitekaartje te geven
 • Wanneer u samenwerkt en communiceert met Guldmann

2.2 Soorten persoonlijke gegevens
Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke identificerende gegevens
 • Individuele gegevens, bijv. voorkeurstalen
 • Adres en bezorgadres (als u een particulier of eenmanszaak bent)
 • Bedrijfsinformatie, zoals de naam en adres van het bedrijf, titel, gebied van expertise, primaire plaats en land waar u werkt
 • Contractuele informatie, zoals bestellingen, facturen, contracten en andere overeenkomsten tussen uw bedrijf (of werkgever) en Guldmann waarin uw contactinformatie voorkomt
 • Financiële informatie, zoals betaalvoorwaarden, bankgegeven en kredietscores

Wij kunnen deze informatie direct van u ontvangen (hoofdzakelijk via e-mails en andere correspondentie met u) of van derden, zoals uw werkgever.

2.3 Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Algemene planning, uitvoering en beheer van samenwerking, zoals contracten
 • Administratie, zoals verwerken van betalingen, evaluaties van kredietscores, boekhouding, audits en verlenen van ondersteuning
 • Nieuwsbrieven en andere marketingcommunicaties
 • Verwerking van uw vragen
 • Algemene communicatie
 • Product- en dienstontwikkeling
 • Statistieken en analyses
 • Naleving van de huidige wetgeving en regelgeving, bijv. het nakomen van onze verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen
 • Behandeling van conflicten

2.4 Rechtsgrond voor de verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonsgegevens voornamelijk op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 • Contractuele verplichtingen: In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig voor de uitvoering van een contract met u of uw eenmanszaak (punt (b) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang om bijv. met u te communiceren als onderdeel van onze samenwerking, dagelijkse activiteiten te beheren in overeenstemming met wettelijke en rechtvaardige bedrijfsmethodes, zoals planning, uitvoering en beheer van de samenwerking, of ons legitieme belang om bijv. kredietscores, statistieken, analyses, marketingactiviteiten (waar geen instemming vereist is) uit te voeren, ondersteuning te verlenen en onze producten en diensten te ontwikkelen. Verwerking kan ook nodig zijn in verband met ons legitieme belang om fraude te voorkomen of claims te bepalen, te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke verplichting: In sommige gevallen is het nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals onze verplichting om illegale activiteiten te voorkomen (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Instemming: In speciale gevallen en alleen wanneer er geen andere basis voor verwerking van toepassing is, kan Guldmann apart om uw instemming vragen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Guldmann zal bijvoorbeeld alleen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u via e-mail informatie over onze producten, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te sturen, onderhevig aan uw voorafgaande instemming, tenzij wetgeving toestaat dat wij zonder uw instemming contact met u opnemen.

2.5 Bewaartermijn klanten en andere zakenpartners
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaarplicht van de lokale boekhoudwetgeving, waarna uw persoonsgegevens worden opgeslagen (zie artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG). Uw persoonsgegevens worden vóór het einde van het 16e jaar na uw aankoop definitief verwijderd. Deze uiterste verwijderingstermijn is vastgesteld op basis van het vermogen van Guldmann om te voldoen aan de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de MDR en de FDA, evenals het legitieme belang van Guldmann om te kunnen voldoen aan de vereisten van de productaansprakelijkheidswetgeving en de toepasselijke belastingwetgeving (zie artikel 6, lid 1, onder c) en f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3. Eindgebruikers
Deze paragraaf beschrijft het beleid dat de verwerking reguleert van persoonlijke gegevens van eindgebruikers van de apparatuur die is vervaardigd door Guldmann.

3.1 Verzamelen van persoonsgegevens
Guldmann kan in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Wanneer we verslagen ontvangen over incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann
 • Bij het installeren van of diensten verlenen op producten die vervaardigd zijn door Guldmann
 • We kunnen de gegevens ontvangen van u of van onze partners die de apparatuur aan u leveren.

3.2 Soorten persoonsgegevens

Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Contactinformatie, zoals naam, adres en telefoonnummer
 • De Guldmann-producten die u gebruikt
 • Gegevens over gezondheid, in bijzondere gevallen

3.3 Doeleinden van de verwerking
Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Behandeling van kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann
 • Levering van de door u gevraagde dienst of door onze partners die de door Guldmann vervaardigde apparatuur aan u hebben geleverd.

3.4 Basis van verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meerdere van het volgende:

 • Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang om u een dienst te verlenen (installatie of onderhoud) op basis van een verzoek van u of de partners die de door Guldmann vervaardigde apparatuur aan u hebben geleverd. Hiermee verband houdend hebben we er legitiem belang bij om contact met u op te nemen en te weten met welk product het verzoek verband houdt zodat we de beste dienst kunnen verlenen. Verwerking kan ook nodig zijn in verband met ons legitieme belang om claims te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Instemming: Als u ons ongevraagde gegevens verstrekt over uw gezondheid die relevant zijn in verband met de installatie of dienst, zullen we deze gegevens verwerken op basis van uw instemming (punt (a) van artikel 9(2) en punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Wettelijke aanspraak: Als wij gegevens over uw gezondheid ontvangen van iemand anders dan u, zoals van een openbare instelling, die relevant zijn in verband met de installatie of dienst, en wanneer onze dienst wordt verleend in verband met uw recht op het ontvangen van hulp zoals beschreven in de wetgeving, dan baseren we de verwerking door ons op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is om te verzekeren dat aan uw wettelijke aanspraak op deze dienst wordt voldaan. Als wij gegevens ontvangen over uw gezondheid in verband met onze behandeling van kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann, baseren wij onze verwerking op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor het verdedigen of indienen van claims (punt (f) van artikel 9(2) en punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3.5 Bewaarperiode
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaarplicht van de lokale boekhoudwetgeving, waarna uw persoonsgegevens worden opgeslagen (zie artikel 6, lid 1, punt c) van de AVG). Uw persoonsgegevens worden vóór het einde van het 16e jaar na aankoop definitief verwijderd. Deze uiterste verwijderingstermijn is vastgesteld op basis van het vermogen van Guldmann om te voldoen aan de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de MDR en de FDA, evenals het legitieme belang van Guldmann om te kunnen voldoen aan de vereisten van de productaansprakelijkheidswetgeving en de toepasselijke belastingwetgeving (zie artikel 6, lid 1, onder c) en f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Gegevens over de gezondheid die in verband met een installatie of dienst worden verwerkt, worden onmiddellijk na het leveren van de betreffende dienst of het betreffende serviceprogramma verwijderd.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt in verband met kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann worden gedurende een periode van 15 jaar vanaf het moment dat Guldmann stopt met de verkoop van het product bewaard, waarna zij worden gewist. De bewaarperiode wordt gerechtvaardigd door het legitieme belang van Guldmann om voor veiligheidsredenen in staat te zijn de incidentengeschiedenis van de producten van Guldmann te bekijken in de periode waarin Guldmann een wereldwijde verplichting heeft gegevens over producten en incidenten op te slaan.
De gegevens kunnen ook langer in geanonimiseerde indeling worden bewaard.

4. Werving
Wanneer u solliciteert naar een baan bij Guldmann, verwerken wij uw persoonlijke gegevens in verband met het wervingsproces. We raden u aan uw burgerservicenummer of gevoelige persoonlijke informatie weg te laten, zoals persoonlijke informatie die uw raciale of etnische achtergrond, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of gegevens over gezondheid onthult.

4.1 Soorten persoonlijke gegevens
Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:

 • Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens die vermeld worden in een sollicitatie, CV en eventuele bijlagen
 • Relevante gegevens die openbaar beschikbaar zijn op het internet en de sociale media, zoals gegevens over voorgaand dienstverband, activiteiten, vaardigheden, prestaties en algemeen uiterlijk
 • Resultaten van persoonlijkheidstesten, als u die heeft afgenomen
 • Strafdossier, als dit vereist is voor de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd
 • Referenties van voorgaande en/of huidige werkgevers die u heeft opgenomen in uw sollicitatie of waartoe u ons toestemming heeft verleend om contact op te nemen
 • Kredietscore, als de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd economische verantwoordelijkheid inhoudt (bijv. boekhouder of auditor)
 • Gezondheidsgegevens, als de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd speciale vereisten stelt aan uw gezondheid
 • Andere gegevens die u ons kunt geven in verband met de sollicitatieprocedure

4.2 Doeleinden van de verwerking
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om te beoordelen of u wij u een functie willen aanbieden bij Guldmann.

4.3 Basis van verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meerdere van het volgende:

 • Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang om te beoordelen of wij u een functie willen aanbieden, zoals gegevens die u verstrekt in uw CV, sollicitatie en eventuele bijlagen, en op basis van relevante informatie die openbaar beschikbaar is op het internet en in de sociale media, resultaten van persoonlijkheidstesten, kredietscores, referenties van personen die vermeld worden in uw sollicitatie en andere gegevens die u ons verstrekt tijdens het verwervingsproces. Verwerking kan ook nodig zijn voor ons legitieme belang om claims te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als we uw strafblad moeten inzien als onderdeel van onze beoordeling, wordt dit verwerkt op basis van ons legitieme belang om te beoordelen of we u een functie kunnen aanbieden (artikel 8, lid 3, van de Deense wet op de gegevensbescherming of artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Instemming: Als de functie waarnaar u gesolliciteerd heeft specifieke vereisten stelt aan uw gezondheid, of wij moeten uw strafdossier inzien, zullen wij u om uw uitdrukkelijke instemming vragen voordat wij deze gegevens opvragen (punt (a) van artikel 9(2) en punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

4.4 Bewaarperiode
Als u een functie krijgt aangeboden bij Guldmann worden uw sollicitatie en verdere relevante persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het wervingsproces opgeslagen in uw werknemersdossier bij Guldmann.

Als u geen functie krijgt aangeboden worden uw sollicitatie en verdere relevante persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het wervingsproces gedurende een periode van 6 maanden nadat wij uw sollicitatie hebben afgewezen opgeslagen, tenzij u ermee heeft ingestemd dat wij uw gegevens langer bewaren.

Uw strafdossier word onmiddellijk nadat wij het hebben gelezen gewist.

5. Verstrekking aan andere verwerkingsverantwoordelijken en doorgifte aan gegevensverwerkers
Om de bovenstaande doeleinden te bereiken, kunnen wij toegang tot uw persoonsgegevens verlenen aan derden die, op basis van een contractuele relatie met Guldmann, relevante diensten leveren. Dit kunnen IT-, mail-, en marketingaanbieders zijn. Deze dienstverleners zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies die gespecificeerd zijn in de afgesloten overeenkomsten voor gegevensverwerking.

De bedrijfsstructuur van Guldmann kan veranderen tijdens de ontwikkeling van het bedrijf, bijv. in verband met een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. Bij de overdracht van activa die persoonlijke gegevens bevatten is de verwerkingsbasis voor de betreffende bekendmaking van persoonlijke gegevens meestal punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daar Guldmann een legitiem belang heeft bij de overdracht van bezit van delen van zijn activa en het ondernemen van commerciële veranderingen.

Met uitzondering van datgene wat hierboven wordt beschreven, worden uw persoonlijke gegevens in het algemeen niet bekendgemaakt aan derden zonder uw instemming. Echter, in sommige omstandigheden en onderhevig aan de wetgeving kunnen wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan:

 • De politie
 • Advocaten
 • Auditoren
 • Rechtbanken
 • Overheidsinstanties
 • Potentiële kopers van het gehele bedrijf of delen van het bedrijf van Guldmann
 • Geconsolideerde bedrijven

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan gegevensverwerkers of verwerkingsverantwoordelijken die zijn gevestigd in landen buiten de EU/EER die geen adequaat beschermingsniveau hebben, wordt deze overdracht gebaseerd op het EU-U.S. Data Privacy Framework of de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, waarvan u een kopie kunt verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven.

6. Uw rechten

 • U heeft het recht op inzage van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken
 • U heeft het recht van bezwaar tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons
 • U heeft het recht op rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, al is dit onderhevig aan bepaalde statutaire uitzonderingen, zoals de Deense wet inzake boekhouding.
 • U heeft het recht ons te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen en kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere gegevensbeheerder (overdraagbaarheid)
 • U kunt op elk moment alle instemming die u heeft gegeven intrekken. Wij zullen dan uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken op een andere basis. U kunt zich afmelden van onze nieuwsbrief door te klikken op de link onder aan de nieuwsbrief.

7. Vragen en klachten
Als u vragen heeft over dit Privacyverklaring of als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen:

Guldmann B.V.
Kopersteden 24-1
7547 TK Enschede
Nederland
Telefoon: 053 428 30 90
E-mail: nl.info@Guldmann.com  

Als wij niet in staat zijn uw klacht op te lossen en u wilt de kwestie verder in behandeling laten nemen, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

***

20 maart 2024.