Privacyverklaring

Guldmann

Guldmann B.V. ("Guldmann", "wij", "we", "ons" "onze") heeft een sterke focus op vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging. Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door ons, het definieert de richtlijnen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Guldmann en verstrekt u informatie waarop u recht hebt overeenkomstig de wet inzake gegevensbescherming. Lees dit Privacybeleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan Guldmann.

Gegevensbeheerder en contactinformatie
De gegevensbeheerder is:

Guldmann B.V.
Kopersteden 24-1
7547 TK Enschede
Nederland
Telefoon: 053 428 30 90
E-mail: nl.info@Guldmann.com

1. Website www.guldmann.com/nl
Deze paragraaf beschrijft het beleid dat de verwerking van persoonlijke gegevens via de website www.guldmann.com/nl door Guldmann reguleert.

1.1 Cookies
Guldmann gebruikt cookies op de website www.guldmann.com/nl waarbij wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Guldmann kan de volgende persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt:
- IP-adres
- MAC-adres
- Browsergeschiedenis
- Informatie over uw gebruik van de website, zoals klikgedrag

We gebruiken cookies om de hierboven genoemde persoonlijke gegevens te verzamelen. U kunt meer lezen over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid via deze link: www.guldmann.com/nl/cookieverklaring/

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Algemene marketingdoeleinden
- Product- en dienstontwikkeling
- Statistieken en analyses

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:
- Legitiem belang: Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gedeeltelijk gebaseerd op ons legitieme belang om statistieken en analyses te maken, ondersteuning te bieden en onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Instemming: Guldmann gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor directe marketingdoeleinden onderhevig aan uw voorafgaande en uitdrukkelijke instemming (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Cookies worden verwijderd volgens ons cookiebeleid, die u hier kunt lezen. De gegevens kunnen echter langer in een geanonimiseerd formaat worden bewaard.

1.2 Nieuwsbrieven en informatie over seminars
Guldmann verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden wanneer u zich aanmeldt voor informatie over seminars of nieuwsbrieven op www.guldmann.com/nl. Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:
- Naam, titel, lidmaatschap van organisaties en e-mailadres
- Uw instemming
- Uw interesses
- Uw klikgedrag met betrekking tot het uitgegeven materiaal

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Marketing, zoals uitnodigingen voor toekomstige seminars
- Analyse en statistieken

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:
- Instemming: Guldmann gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor directe marketingdoeleinden, zoals informatie over seminars en nieuwsbrieven, onderhevig aan uw voorafgaande en uitdrukkelijke instemming (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Legitiem belang: Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor analyse- en statistische doeleinden is gebaseerd op ons legitieme belang om onze producten en diensten te kunnen verbeteren en ontwikkelen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang uw instemming voor het ontvangen van informatie over seminars en nieuwsbrieven actief is.

U kunt uw instemming op elk moment intrekken door te klikken op de link voor afmelden onder aan elke e-mail of door contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. De intrekking van uw instemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw intrekking al is uitgevoerd.

Documentatie over uw instemming voor marketing wordt gedurende een periode van twee jaar vanaf de intrekking van uw instemming voor het ontvangen van direct marketingmateriaal bewaard. De bewaarperiode is bepaald op basis van het legitieme belang van Guldmann om vast te leggen dat directe marketing is uitgevoerd overeenkomstig de huidige wetgeving (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De gegevens kunnen ook langer in een geanonimiseerd formaat worden bewaard.

1.3 Het contactformulier op de website
Guldmann verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u de contactformulieren op www.guldmann.com/nl gebruikt. Guldmann verzamelt, verwerkt en bewaart de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:
- Naam, titel, lidmaatschap van organisaties, e-mailadres, telefoonnummer
- De reden voor uw vraag
- Datum van uw vraag
- EAN-code en eventueel bestelnummer wanneer u een dienst of installatie bestelt
- Andere informatie die u verstrekt met betrekking tot uw vraag

Uw persoonlijke gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Het behandelen van uw vraag via het contactformulier
- Algemene communicatie
- Statistieken en analyses

Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op grond van het volgende:
- Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang om uw vraag te behandelen, om met u te communiceren en voor de ontwikkeling van onze producten en diensten (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden die, op grond van een overeenkomst met ons, de dienst of installatie leveren die u bestelt. Bekendmaking is onderhevig aan ons legitiem belang om u de dienst te leveren waarom u heeft gevraagd (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Uw persoonlijke gegevens worden één jaar opgeslagen en daarna gewist. De gegevens kunnen echter langer in een geanonimiseerd formaat worden bewaard.

Als u een klant of werknemer bent van een van onze klanten, leveranciers of andere partners, raadpleeg dan paragraaf 2 hieronder.

2. Klanten (consumenten) en contactpersonen van klanten, leveranciers en andere partners (B2B)
Deze paragraaf beschrijft het beleid inzake de verwerking door Guldmann van persoonlijke gegevens van de klanten (consumenten), eigenaren van een eenmanszaak of contactpersonen van leveranciers en andere partners die samenwerken met Guldmann (B2B).

2.1 Verzameling van persoonlijke gegevens
Guldmann kan uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en bewaren in de volgende gevallen:
- Wanneer u, uw eenmanszaak of het bedrijf waarvoor u werkt een overeenkomst sluit met Guldmann
- Wanneer u interesse heeft getoond in de producten en diensten van Guldmann, bijv. door Guldmann uw visitekaartje te geven
- Wanneer u samenwerkt en communiceert met Guldmann

2.2 Soorten persoonlijke gegevens
Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:
- Naam, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare identificerende gegevens
- Individuele gegevens, bijv. taal van voorkeur
- Adres en bezorgadres (als u een particulier of eenmanszaak bent)
- Bedrijfsinformatie, zoals de naam en adres van het bedrijf, titel, gebied van expertise, primaire plaats en land waar u werkt
- Contractuele informatie, zoals bestellingen, facturen, contracten en andere overeenkomsten tussen uw bedrijf (of werkgever) en Guldmann waarin uw contactinformatie voorkomt
- Financiële informatie, zoals betaalvoorwaarden, bankgegeven en kredietscores

Wij kunnen deze informatie direct van u ontvangen (hoofdzakelijk via e-mails en andere correspondentie met u) of van derden, zoals uw werkgever.

2.3 Doel van verwerking
Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Algemene planning, uitvoering en beheer van samenwerking, zoals contracten
- Administratie, zoals verwerken van betalingen, evaluaties van kredietscores, boekhouding, audits en verlenen van ondersteuning
- Nieuwsbrieven en andere marketingcommunicaties
- Verwerking van uw vragen
- Algemene communicatie
- Product- en dienstontwikkeling
- Statistieken en analyses
- Naleving van de huidige wetgeving en regelgeving, bijv. het nakomen van onze verplichtingen om illegale activiteiten te voorkomen
- Behandeling van conflicten

2.4 Basis van verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meerdere van de volgende punten:
- Contractuele verplichtingen: In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonlijke gegevens nodig voor de uitvoering van een contract met u of uw eenmanszaak (punt (b) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitiem belang om bijv. met u te communiceren als onderdeel van onze samenwerking, dagelijkse activiteiten te beheren in overeenstemming met wettelijke en rechtvaardige bedrijfsmethodes, zoals planning, uitvoering en beheer van de samenwerking, of ons legitieme belang om bijv. een kredietscores, statistieken, analyses, marketingactiviteiten (waar geen instemming vereist is) uit te voeren, ondersteuning te verlenen en onze producten en diensten te ontwikkelen. Verwerking kan ook nodig zijn in verband met ons legitieme belang om fraude te voorkomen of claims te bepalen, te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Wettelijke verplichting: In sommige gevallen is het nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken om te voldoen wettelijke verplichtingen, zoals onze verplichting om illegale activiteiten te voorkomen (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Instemming: In speciale gevallen en alleen wanneer er geen andere basis voor verwerking van toepassing is, kan Guldmann een apart verzoek doen om uw instemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Guldmann zal bijvoorbeeld alleen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u via e-mail informatie over onze producten, nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal te sturen, onderhevig aan uw voorafgaande instemming, tenzij wetgeving toestaat dat wij contact met u opnemen zonder uw instemming.

2.5 Bewaarperiode
Klanten (consumenten)
Normaal gesproken bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 2 jaar vanaf ons laatste contact.

Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in onze boekhouddocumenten zullen worden opgeslagen overeenkomstig de vereisten van de nationale wetgeving. De gegevens zullen daarom worden opgeslagen overeenkomstig de huidige wetgeving (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonlijke gegevens die worden getoond in orderbevestigingen en facturen worden gedurende een periode van 10 jaar na uw aankoop bewaard. De bewaarperiode is bepaald op basis van de limietperiode zoals vastgelegd in de Deense wet inzake productaansprakelijkheid en opslag wordt aangehouden voor het behoud van het legitieme belang van Guldmann om claims te bepalen, te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactpersonen van klanten, leveranciers en andere partners (B2B)
Uw contactinformatie wordt bewaard gedurende een periode van 4 jaar vanaf ons laatste contact.

Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in onze boekhouddocumenten zullen worden opgeslagen overeenkomstig de vereisten van de nationale wetgeving. De gegevens zullen daarom worden opgeslagen overeenkomstig de huidige wetgeving (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonlijke gegevens die worden getoond in orderbevestigingen en facturen worden gedurende een periode van 10 jaar nadat Guldmann stopt met de verkoop van het gekochte product bewaard. De bewaarperiode is bepaald op basis van de limietperiode zoals vastgelegd in de Wetgeving voor medische apparaten en opslag is onderhevig aan naleving van de huidige wetgeving (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3. Eindgebruikers
Deze paragraaf beschrijft het beleid dat de verwerking reguleert van persoonlijke gegevens van eindgebruikers van de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann.

3.1 Verzameling van persoonlijke gegevens
Guldmann kan uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en bewaren in de volgende gevallen:
- Wanneer we verslagen ontvangen over incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann
- Bij het installeren van of diensten verlenen op producten die vervaardigd zijn door Guldmann

We kunnen de gegevens ontvangen van u of van onze partners die de apparatuur aan u leveren.

3.2 Soorten persoonlijke gegevens
Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:
- Contactinformatie, zoals naam, adres en telefoonnummer
- De Guldmann-producten die u gebruikt
- Gezondheidsgegevens, in speciale gevallen

3.3 Doel van verwerking
Uw persoonlijke gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Behandeling van kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann
- De levering van de diensten die door u werd verzocht of door onze partners die de door Guldmann vervaardigde apparatuur aan u hebben geleverd.

3.4 Basis van verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meerdere van de volgende punten:

- Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang om u een dienst te verlenen (installatie of onderhoud) op basis van een verzoek van u of de partners die de door Guldmann vervaardigde apparatuur aan u hebben geleverd. Hiermee verband houdend hebben we er legitiem belang bij om contact met u op te nemen en te weten met welk product het verzoek verband houdt zodat we de beste dienst kunnen verlenen. Verwerking kan ook nodig zijn in verband met ons legitieme belang om claims te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Instemming: Als u ons ongevraagde gegevens verstrekt over uw gezondheid die relevant zijn in verband met de installatie of dienst, zullen we deze gegevens verwerken op basis van uw instemming (punt (a) van artikel 9(2) en punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Wettelijke aanspraak: Als wij gegevens over uw gezondheid ontvangen van iemand anders dan u, zoals van een openbare instelling, die relevant zijn in verband met de installatie of dienst, en wanneer onze dienst wordt verleend in verband met uw recht op het ontvangen van hulp zoals beschreven in de wetgeving, dan baseren we de verwerking door ons op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is om te verzekeren dat aan uw wettelijke aanspraak op deze dienst wordt voldaan. Als wij gegevens ontvangen over uw gezondheid in verband met onze behandeling van kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann, baseren wij onze verwerking op het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor het verdedigen of indienen van claims (punt (f) van artikel 9(2) en punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

3.5 Bewaarperiode
Persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in onze boekhouddocumenten zullen worden opgeslagen overeenkomstig de vereisten van de nationale wetgeving. De gegevens zullen daarom worden opgeslagen overeenkomstig de huidige wetgeving (punt (c) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Gezondheidsgegevens die worden verwerkt in verband met installatie of dienst worden onmiddellijk gewist nadat de relevante dienst is verleend.
Persoonlijke gegevens die worden verwerkt in verband met kwesties die voortkomen uit incidenten met betrekking tot de apparatuur die vervaardigd is door Guldmann worden gedurende een periode van 15 jaar vanaf het moment dat Guldmann stopt met de verkoop van het product bewaard, waarna zij worden gewist. De bewaarperiode wordt gerechtvaardigd door het legitieme belang van Guldmann om voor veiligheidsredenen in staat te zijn de incidentengeschiedenis van de producten van Guldmann te bekijken in de periode waarin Guldmann een wereldwijde verplichting heeft gegevens over producten en incidenten op te slaan.
De gegevens kunnen ook langer in een geanonimiseerd formaat worden bewaard.

4. Werving
Wanneer u solliciteert voor een baan bij Guldmann, verwerken wij uw persoonlijke gegevens in verband met het wervingsproces. Wij raden u aan geen melding te maken van uw burgerservicenummer of gevoelige persoonlijke gegevens, zoals persoonlijke gegevens die uw ras of etnische achtergrond, religie, lidmaatschap van vakbonden, seksuele voorkeur of gezondheidsgegevens onthullen.
4.1 Soorten persoonlijke gegevens
Guldmann kan de volgende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, verwerken en bewaren:
- Contactinformatie, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer
- Gegevens die vermeld worden in een sollicitatie, CV en eventuele bijlagen
- Relevante gegevens die openbaar beschikbaar zijn op het internet en de sociale media, zoals gegevens over voorgaand dienstverband, activiteiten, vaardigheden, prestaties en algemeen uiterlijk
- Resultaten van persoonlijkheidstesten, als u die heeft afgenomen
- Strafdossier, als dit vereiste is voor de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd
- Referenties van voorgaande en/of huidige werkgevers die u heeft opgenomen in uw sollicitatie of waartoe u ons toestemming heeft verleend om contact op te nemen
- Kredietscore, als de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd economische verantwoordelijkheid inhoudt (bijv. boekhouder of auditor)
- Gezondheidsgegevens, als de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd speciale vereisten stelt aan uw gezondheid
- Andere gegevens die u ons kunt geven in verband met de sollicitatieprocedure

4.2 Doel van verwerking
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om te beoordelen of u wij u een functie willen aanbieden bij Guldmann.

4.3 Basis van verwerking
Guldmann verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van een of meerdere van het volgende:
- Legitiem belang: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van ons legitieme belang om te beoordelen of wij u een functie willen aanbieden, zoals gegevens die u verstrekt in uw CV, sollicitatie en eventuele bijlagen, en op basis van relevante informatie die openbaar beschikbaar is op het internet en in de sociale media, resultaten van persoonlijkheidstesten, kredietscores, referenties van personen die vermeld worden in uw sollicitatie en andere gegevens die u ons verstrekt tijdens het verwervingsproces. Verwerking kan ook nodig zijn in verband met ons legitieme belang om claims te verdedigen of in te dienen (punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

- Instemming: Als wij referenties willen opvragen van voorgaande en/of huidige werkgevers die u niet heeft vermeld als referenties in uw sollicitatie, doen wij dit alleen na het verkrijgen van uw instemming (punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als de functie waarnaar u gesolliciteerd heeft specifieke vereisten stelt aan uw gezondheid, of wij moeten uw strafdossier inzien, zullen wij u om uw uitdrukkelijke instemming vragen voordat wij deze gegevens opvragen (punt (a) van artikel 9(2) en punt (a) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

4.4 Bewaarperiode
Als u een functie krijgt aangeboden bij Guldmann worden uw sollicitatie en verdere relevante persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het wervingsproces opgeslagen in uw werknemersdossier bij Guldmann.

Als u geen functie krijgt aangeboden worden uw sollicitatie en verdere relevante persoonlijke gegevens die zijn verzameld in verband met het wervingsproces gedurende een periode van 6 maanden nadat wij uw sollicitatie hebben afgewezen opgeslagen, tenzij u toestemming heeft gegeven uw gegevens langer te bewaren.

Uw strafdossier word onmiddellijk nadat wij het hebben gelezen gewist.

5. Bekendmaking aan andere gegevensbeheerders en overdracht aan gegevensverwerkers
Om te voldoen aan bovenstaand doeleinde kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden die, op grond van een overeenkomst met Guldmann, relevante diensten verlenen. Dit kunnen IT-, mail-, en marketingaanbieders zijn. Deze dienstverleners zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies die gespecificeerd zijn in de afgesloten overeenkomsten voor gegevensverwerking.

De bedrijfsstructuur van Guldmann kan veranderen tijdens de ontwikkeling van het bedrijf, bijv. in verband met een volledige of gedeeltelijke verkoop van het bedrijf. Bij de overdracht van activa die persoonlijke gegevens bevatten is de verwerkingsbasis voor de betreffende bekendmaking van persoonlijke gegevens meestal punt (f) van artikel 6(1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, daar Guldmann een legitiem belang heeft bij de overdracht van bezit van delen van zijn activa en het ondernemen van commerciële veranderingen.

Met uitzondering van datgene wat hierboven wordt beschreven, worden uw persoonlijke gegevens in het algemeen niet bekendgemaakt aan derden zonder uw instemming. Echter, in sommige omstandigheden en onderhevig aan de wetgeving kunnen wij verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan:
- De politie
- Advocaten
- Auditoren
- Rechtbanken
- Overheidsinstanties
- Potentiële kopers
- Geconsolideerde bedrijven

Als het bezit van uw persoonlijke gegevens wordt overgedragen aan gegevensbeheerders of gegevensverwerkers in landen die zich buiten de EU/EER bevinden en die geen geschikt beveiligingsniveau bieden, dan zal deze overdracht plaatsvinden op basis van standaard contracten van de Europese Commissie.

6. Uw rechten
- U heeft het recht op inzage van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken
- U heeft het recht van bezwaar tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens door ons
- U heeft het recht op rectificatie en wissing van uw persoonlijke gegevens, al is dit onderhevig aan bepaalde statutaire uitzonderingen, zoals de Deense wet inzake boekhouding.
- U heeft het recht ons te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens
- Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens vragen en kunt u ons verzoeken uw persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere gegevensbeheerder (overdraagbaarheid)
- U kunt op elk moment alle instemming die u heeft gegeven intrekken. Wij zullen dan uw persoonlijke gegevens wissen, tenzij wij uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken op een andere basis. U kunt zich afmelden van onze nieuwsbrief door te klikken op de link onder aan de nieuwsbrief.

7. Vragen en klachten
Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of u wilt een klacht indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via:

Guldmann B.V.
Kopersteden 24-1
7547 TK Enschede
Nederland
Telefoon: 053 428 30 90
E-mail: nl.info@Guldmann.com


Als wij niet in staat zijn uw klacht op te lossen en u wilt de kwestie verder in behandeling laten nemen, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Wijzigingen aan het Privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. De datum aan het einde van het Privacybeleid zal worden bijgewerkt wanneer er zich wijzigingen voordoen. Het huidige van kracht zijnde Privacybeleid is beschikbaar op www.guldmann.com/nl. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van eventuele materiële wijzigingen.

***

2 februari 2022

Nieuwsbrief

Ontvang periodiek onze nieuwsbrief over mooie projecten, slimme oplossingen en het realiseren van meer tijd voor zorg.