Guldmann Consulting is well-equipped to train care staff to use the best possible lifting and moving techniques, and to work correctly with the products

Cursussen, training en advies

Sinds de oprichting van Guldmann in 1980 voorzien wij onze klanten van advies en training op het gebied van technieken voor tillen en hanteren, het verbeteren van de fysieke aspecten van de werkomgeving en het integreren van welzijnstechnologie in de zorgsector.

In 2005 werd Guldmann Consulting een onafhankelijke afdeling met als doel toegang te verkrijgen tot een bredere professionele context en werken met klanten die een superieure werkomgeving in hun organisaties willen creëren.

Guldmann Consulting heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een van de sterkste trainingsaanbieder in de Deense zorgsector.

Al het personeel van Guldmann Consulting heeft jaren ervaring op hun specialistische gebied en velen hebben hun kennis opgedaan tijdens hun werkervaring op nationaal en internationaal niveau.

Onze benadering wordt bepaald door de hoge eisen die wij onszelf opleggen, tezamen met onze toewijding om de service die we leveren te baseren op het beïnvloeden van houding, zelfanalyse, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Dit betekent dat Guldmann

Consulting goed uitgerust is om personeel te trainen voor het gebruiken van de best mogelijke technieken voor tillen en hanteren en op correcte wijze te werken met de producten - en ze bij te staan op andere gebieden die van invloed kunnen zijn op de fysieke werkomgeving.

We werken met:

Biomechanica

Werktechnieken

Lichaamsbewustzijn

Beïnvloeden van houdingen

Technieken voor tillen en hanteren

Werkhulpmiddelen

De fysieke werkomgeving

Observatie

Analyse

Evaluatie

Breed aanbod van services

Guldmann Consulting biedt cursussen, projecten, lezingen, seminars, raadgeving en analyse over vele onderwerpen die relevant zijn voor ergonomie en technieken voor tillen en hanteren.

Wij baseren al onze diensten op empowerment-theorie en de filosofie van anderen te helpen zichzelf te helpen. Dit betekent dat we grote nadruk leggen op het beïnvloeden van houdingen, verantwoordelijkheid en professionaliteit. We durven de juiste vragen te stellen en een compleet nieuwe benadering te gebruiken voor instructie en training.

Betere resultaten komen alleen voort uit betere acties, en wij zijn specialisten in het plannen en organiseren van cursussen die gestructureerd zijn om ervoor te zorgen dat dit ook gebeurt - zelfs als wij weer weg zijn.

We werken globaal, maar zorgen ervoor dat onze services specifiek zijn aangepast op jouw organisatie.

Tips & Tricks

Ontvang handige tips voor veilig hanteren van patiënten.

Neem contact op