Tips & Tricks
til forflytning og håndtering

På denne side finder du viden, ideer og gode praktiske råd til forflytning og håndtering af personer, så du kan skåne din krop og undgå arbejdsskader, øge patientsikkerheden samt skabe mere tid til omsorg (Time to care) i din hverdag.

Som medarbejder, personale eller pårørende skal du passe godt på dig selv og dit arbejdsmiljø, så du undgår arbejdsskader og nedslidning. Risikoen for dette øges dog, når der arbejdes med mennesker, (her omtalt som patienter, borgere eller personer) som er udfordret fysisk og kognitivt idet der oftere opstår pludselige bevægelser og uventede situationer, der kan føre til utilsigtede hændelser eller arbejdsskader.

Gode forflytninger og patienthåndteringer forebygger nedslidning og mindsker antallet af arbejdsulykker. Når du skal forflytte personer, er det vigtigt at lade dem selv hjælpe til med egne kræfter og ressourcer. Herved styrkes funktionsevnen og følelsen af kontrol. Samtidig skåner du dig selv.

Herunder kan du finde information om, hvordan du bedst laver en forflytning fra liggende til siddende stilling eller omvendt.

Alle tips

Kontakt os for mere information

Tilmeld nyhedsmail

Vores nyhedsmail bliver sendt ud to-tre gange om året og indeholder information om nye produkter, nyheder og cases.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies