Seminar: 

Rehabilitering

Hvordan hænger det sammen  med loftlifte og sejl?

Terapeuter der arbejder med rehabilitering og træning er ofte fanget i dilemmaet imellem at udfordre patientens/borgerens fysiske grænse og tage vare på sit eget fysiske arbejdsmiljø.

Undersøgelser viser at terapeuter er udsatte for nedslidning og fysiske belastninger på jobbet. På seminaret sættes der fokus på hvordan terapeutens dilemma kan løses.

Mål
Seminaret giver terapeuten konkrete redskaber til at kunne arbejde med rehabilitering og træning på en mere sikker måde for patienten/borgeren og sig selv. Deltagerne udfordres på egen praksis og får mulighed for at reflektere og være kreativ i forhold til nuværende og nye arbejdsmetoder. Der vil blive fokuseret på de elementer i et rehabiliteringsforløb hvor loftliften kan understøtte træningen af: Balance, koordination, gangfunktion og forflytninger. Derudover er der introduktion af produktet Positionslås, der giver endnu flere muligheder for træning. Der bliver mulighed for at afprøve konceptet.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre der arbejder med rehabilitering og træning.

Tidspunkt

Kl. 9.00 -15.00

Hvor

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 23A
8200 Aarhus N

V. Guldmann A/S
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Pris

Kr. 550,- Eksklusiv moms. Inklusiv materialer og forplejning. 

Tilmelding

Senest 10 dage før. NB! Ved afbud mindre end en uge før kurset opkræves fuld pris.

TilmeldingFaktura sendes til:


Kontakt os for mere information