Seminar: 

Bariatri

Arbejdet omkring den svært overvægtige patient / borger

De praktiske opgaver medarbejderne udfører i deres dagligdag bliver ofte ekstra udfordrende i mødet med den svært overvægtige patient / borger. Årsagerne formodes at være den øgede vægt, de øgede rækkeafstande samt de ændrede arbejdsteknikker som følge af en speciel kropsform eller et ændret bevægemønster hos patienten.

Mål
Seminaret giver deltagerne konkrete redskaber til at håndtere den svært overvægtige patient på en sikker måde for både sig selv og patienten / borgeren. Deltagerne udfordres på egen praksis og får mulighed for at reflektere og være kreativ i forhold til nuværende og nye arbejdsmetoder omkring den svært overvægtige.

Der vil blive fokuseret på de basale forflytninger samt redskaber til tidlig mobilisering, f.eks. positionslåsen.

Vi samarbejder med rutinerede figuranter som gerne deltager i debatten om tilgangen til deres overvægt.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til fagpersoner indenfor social- og sundhedsområdet, forflytningsvejledere, terapeuter og pædagoger, der arbejder med forflytning og håndtering af borgere / patienter.

Tidspunkt

Kl. 9.00 -15.00

Hvor

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 23A
8200 Aarhus N

V. Guldmann A/S
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Pris

Kr. 950,- Eksklusiv moms. Inklusiv materialer og forplejning. 

Tilmelding

Senest 10 dage før. NB! Ved afbud mindre end en uge før kurset opkræves fuld pris.

Tilmelding


Faktura sendes til:


Kontakt os for mere information