Åben forflytningsvejleder uddannelse (FVU)

– 5 dage fordelt på to moduler

Uddannelsen henvender sig til grupper fra samme arbejdsplads eller område og sigter på inden for en kort periode at uddanne deltagerne som forflytningsvejledere.

Mål
Deltagerne vil efter endt forløb have en grundlæggende viden om bevægeapparatet, det naturlige bevægemønster, hvordan man foretager en risikovurdering og hvordan man formidler sin viden videre til kollegaerne.

Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete værktøjer (bl.a. i form af analysemetoder og algoritmer) der kan bruges hjemme i egen organisation.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til fagpersoner indenfor social og sundhedsområdet, terapeuter og pædagoger der arbejder med forflytning og håndtering af borgere / patienter.

Undervisningen vil veksle imellem teori og praktiske opgaver

Indhold
MODUL 1 vil fokusere på regelgrundlaget for et sikkert arbejdsmiljø, på forebyggelsen af skader i forbindelse med patienthåndtering / personhåndtering.

Kursisterne vil få en grundlæggende viden om bevægeapparatet samt årsagen til nedslidningen når man arbejder uhensigtsmæssigt. Evnen til at formidle det lærte vil ligeledes blive øvet.

Mellem modul 1 og modul 2 vil kursisterne arbejde med en praktikopgave som skal præsenteres på modul 2.

MODUL 2 vil tage udgangspunkt i praktikopgaven og KLAR analysen vil blive præsenteret og brugen af den vil blive trænet.

Kursisterne vil lære at udføre en handleplan for deres fremtidige arbejdsopgaver.

Tidspunkt
Kl. 9.00 -15.00

Sted
V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 23A
8200 Aarhus N

Pris
Kr. 4.500,-
Eksklusiv moms
Inklusiv materialer og forplejning. 

Tilmelding
Senest 10 dage før.
NB! Ved afbud mindre end en uge før kurset opkræves fuld pris.
Max 12 deltagere.

Vis interesse

Faktura sendes til:


Kontakt os for mere information