Consulting seminar

Seminarer, kurser
og uddannelsesforløb
i forflytning og ergonomi

På Guldmann Consultings uddannelseskoncepter inden for ergonomi og forflytningsteknik fokuseres der lige så meget på de bagvedliggende aspekter som på praktiske teknikker til løft og forflytning. Derfor er vores undervisning dybt forankret i holdningsbearbejdelse, og kursisterne arbejder aktivt med de teorier og modeller, der indgår i undervisningen.

Undervisningen i forflytningsteknik foregår som en kombination af teori og praksis, og udgangspunktet er kursisterne og de produkter samt den type brugere og opgaver, de arbejder med i dagligdagen. Dermed er uddannelseskoncepterne ikke kun forbeholdt mennesker, der arbejder med Guldmanns produkter.

”Jeg vurderer dagen yderst relevant og meget berigende. Især det, at der blev skabt et rum, hvor der også var plads til hverdagens udfordringer og sparring med jer.”

- Jeanette Harfeld
Distriktsleder, Syddjurs Kommune

”Vores forventninger blev i særdeleshed indfriet - og mere til. Kurserne gav os indledningsvist et godt teoretisk grundlag gennem præsentation af evidens på området, hvilket skabte grobund for debat om forholdet mellem teori og praksis. Ydermere var det gavnligt at arbejde med cases mhp. hands-on og deling af erfaringer fra praksis. Herved opnåede vi teknikker, der nemt kunne overføres til den daglige vejledning af plejepersonalet.”

- Mark Michaelsen
Ergoterapeut, Lystrup og Trige Hjemmepleje

Seminarer efter aftale

 • Faglighed - Forflytning - Mobilisering

  Hvordan udvikler vi vores faglighed når det handler om forflytning, mobilisering og sikkert arbejdsmiljø?

 • Når én er nok

  Hvordan kan vi optimere vores arbejdsprocesser uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet, sikkerheden for borgeren/patienten og ikke mindst værdigheden.

 • Rehabilitering

  Hvordan kan hjælpemidler understøtte kvaliteten i rehabiliteringen?

 • Seminar om valg og brug af løftesejl

  Målet med dette seminar er at sikre at plejepersonalet vælger og bruger de rigtige løftesejl.

Gait Trainer
 • Positionering

  Hvordan er sammenhængen mellem forflytning og den siddende / liggende stilling?

 • Bariatri

  Arbejdet omkring den svært overvægtige patient / borger.

 • Personer med demens

  Hvordan kan vi skånsomt pleje og forflytte personer med demens?

 • Tryksår

  Hvordan kan vi skånsomt pleje og forflytte personer, hvor der er risiko for tryksår eller hvor personen har tryksår?

Planlagte seminarer og kurser

03

03 september 2024

Seminar: Faglighed Forflytning Mobilisering

Taastrup: Hvordan udvikler vi vores faglighed når det handler om forflytning, mobilisering og sikkert arbejdsmiljø?

Lær mere
11

11 september 2024

Seminar: Faglighed Forflytning Mobilisering

Aarhus: Hvordan udvikler vi vores faglighed når det handler om forflytning, mobilisering og sikkert arbejdsmiljø?

Lær mere
02

02 oktober 2024

Seminar: Rehabilitering

Aarhus: Hvordan hænger det sammen med loftlifte og sejl?

Lær mere
03

03 oktober 2024

Seminar: Rehabilitering

Taastrup: Hvordan hænger det sammen med loftlifte og sejl?

Lær mere

”…et rigtig godt kursus, som jeg vil anbefale vores forflytningskoordinatorer og forflytningsvejledere at deltage i. Spændende med en ny vinkel på den traditionelle forflytningsundervisning.”
(Om seminaret "Kroppen på toppen")

- Helle Nygaard
Ergoterapeut i Københavns kommune, Socialforvaltningen

"Som underviser oplevede jeg Stine og Niels som særdeles kompetente formidlere med et højt fagligt niveau. De var meget opmærksomme på at inddrage og aktivere de studerende. Samtidig relaterede løbende deres viden til den praksis, som de studerende skal ud og være en del af."

- Astrid Lykke Drachmann
Lektor på Ergoterapeutuddannelsen hos VIA i Aarhus N

Uddannelse som forflytningsvejleder

Forflytningsvejlederuddannelsen henvender sig til organisationer indenfor social- og sundhedsområdet, der ønsker at uddanne nye eller efteruddanne deres eksisterende forflytningsvejledere.

Uddannelsesforløbet henvender sig til grupper fra samme arbejdsplads eller område.

Målgruppen for forflytningsvejlederuddannelsen er fagpersoner indenfor social- og sundhedsområdet, terapeuter og pædagoger, der arbejder med forflytning og håndtering af borgere/patienter.

Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete værktøjer, der kan bruges i egen organisation.

Deltagerne vil efter forflytningsvejleder-uddannelsen have en grundlæggende viden om bevægeapparatet, det naturlige bevægemønster, hvordan man foretager en risikovurdering og hvordan man formidler sin viden til kollegerne.

Forflytningsvejleder-uddannelsen varer fem dage fordelt på to moduler.

Forflytningskursus
CLM Kørekort

Uddannelse af medarbejdere, der arbejder med løft og forflytning.

Denne uddannelse henvender sig til plejeorganisationer, der ønsker at skabe et mere sikkert og ergonomisk arbejdsmiljø, reducere antallet af arbejdsskader og øge effektiviteten.

CLM kørekortet tager udgangspunkt i den enkelte organisations behov og tilpasses de problemstillinger, medarbejderne møder i det daglige.

Uddannelsen er inddelt i to moduler:
CLM Basis og CLM Udvidet.
Modulerne fungerer som en pakkeløsning, hvor begge købes samtidig.

CLM Basis
Dette modul varer én dag og henvender sig til alle, der arbejder med løft og forflytning. Der fokuseres på kompetenceudvikling og implementering af nye holdninger i relation til løfte- og forflytningsteknik, således at der skabes et bedre arbejdsmiljø, og fagligheden og plejeniveauet hæves.

CLM Udvidet
Dette modul varer to dage og fungerer som en overbygning på basis-kørekortet. De mest kompetente fra basis-holdet rystes her sammen til et team af ressourcepersoner, som kan sikre en fortsat positiv udvikling i organisationen. Analyseværktøjer indarbejdes, og holdningsbearbejdningen videreføres.

Efteruddannelse af forflytningsvejledere
CLM Medical Advanced

Denne uddannelse henvender sig til hospitaler og andre organisationer, der ønsker at efteruddanne deres forflytningsvejledere.

Gennem teori og praksis repeteres de grundlæggende principper inden for forflytninger og mobilisering, og der arbejdes bl.a. med hjælpemiddelmetodik, holdninger, kropsbevidsthed, proaktiv handling og forandringsprocesser. Derudover arbejdes der konkret med løsning af vanskelige forflytningssituationer og vejledningsøvelser.

Derudover arbejdes der konkret med løsning af vanskelige forflytningssituationer og vejledningsøvelser.

CLM Medical Advanced varer tre-fem dage, og uddannelsen specialtilpasses til den enkelte organisations behov, således at indholdet er relevant og fungerer som en opgradering af forflytningsvejledernes kompetencer, uanset hvilken forflytningsvejlederuddannelse de tidligere har fulgt.

Uddannelsesforløb i forflytning
Når én er nok

Uddannelsesforløbet i forflytning henvender sig til plejeorganisationer, der ønsker at øge effektiviteten ved at udnytte ressourcerne optimalt.

Ved implementering af “Når én er nok - at gå fra automatik til vurdering” bliver det muligt at frigive tid hos medarbejderne, forbedre arbejdsgange og arbejdsmiljø samt forbedre serviceniveauet over for borger/patient.

Bag uddannelsen ligger et veldokumenteret og professionelt udviklingsarbejde, hvor de væsentligste teorier og pointer er omsat til letforståeligt og professionelt undervisningsmateriale.

Projektet viste, at med hjælpemidler kombineret med en intensiv uddannelsesindsats og ved en hensigtsmæssig organisering af arbejdet kan tre ud af fire forflytninger foretages af én medarbejder.

I udviklingsprojektet blev det påvist, at det er muligt at gå fra to til en medarbejder i ca. 75 procent af alle forflytninger.

Elementer i uddannelsen:

 • Holdninger og etik
 • Håndtering af modstand og forståelse for forandringsprocesser
 • Implementering af nye arbejdsmetoder
 • Vurderings- og analyseprocesser med fokus på at være en medarbejder
 • Optimering af løfte- og forflytningsteknik
 • Praktisk arbejde med fokus på, hvordan én person fagligt og kompetent kan udføre løfte- og forflytningsprocesser med inddragelse af borgeren, når det kan lade sig gøre
 • Vejledning hos borgeren

Kontakt os om kurser og seminarer