Undervisningen i forflytningsteknik foregår som en kombination af teori og praksis, og udgangspunktet er kursisterne og de produkter samt den type brugere og opgaver, de arbejder med i dagligdagen.

Forflytning og
ergonomi

Vi afholder kurser og seminarer
for personale inden for alle
områder i plejesektoren.

Uddannelse, træning og rådgivning

Siden Guldmann blev grundlagt i 1980, har det været vigtigt for os at kunne bistå vores kunder med uddannelse og rådgivning om løfte- og forflytningsteknik, forbedring af det fysiske arbejdsmiljø og integrering af velfærdsteknologi inden for sundhedssektoren.

I 2005 blev Guldmann Consulting etableret som en selvstændig afdeling, der i en bredere faglig kontekst henvender sig til kunder, der ønsker at skabe et bedre arbejdsmiljø i deres organisation.

Guldmann Consulting er i dag en de stærkeste aktører på uddannelsesområdet i sundhedssektoren.

Alle medarbejdere i Guldmann Consulting har mange års erfaring inden for deres fagområder. For visse medarbejdere er det en viden, der ikke kun baserer sig på nationale, men også internationale erfaringer.

Det er kendetegnende for vores tilgang, at vi stiller høje krav og baserer vores ydelser på holdningsbearbejdning, refleksion, ansvar og faglighed.

Guldmann Consulting er dermed i stand til at klæde medarbejderne på til at anvende den optimale forflytningsteknik og arbejde korrekt med produkterne, men også på en lang række andre områder, som spiller ind på det fysiske arbejdsmiljø.

Vi arbejder med:

Biomekanik

Arbejdsteknikker

Kropsbevidsthed

Holdningsbearbejdning

Løft og forflytninger

Hjælpemidler

Arbejdsmiljø

Observation

Analyse

Evaluering

En bred vifte af ydelser

Guldmann Consulting tilbyder uddannelse, projekter, foredrag, seminarer, rådgivning og analyse inden for ergonomi og forflytningsteknik. Vi baserer alle vores ydelser på empowerment-teori og filosofien om hjælp til selvhjælp.

Det betyder, at vi lægger stor vægt på holdningsbearbejdning, refleksion, ansvar og faglighed. Vi tør stille de rigtige spørgsmål og griber læringen an på nye måder.

Bedre resultater kræver bedre handlinger, og vores speciale er at planlægge og gennemføre forløb, der sikrer, at det sker - også efter vi har forladt bygningen.

Vi opererer globalt, og alle ydelser tilpasses specifikt til behovene i din organisation. 

Ergonomisk rådgivning om forflytning
Guldmann Consulting yder mange forskellige former for rådgivning - lige fra konkret problemløsning til udfærdigelse af APV og optimering af arbejdsstedets indretning.

Med det brede udvalg af rådgivningsydelser sigter vi på at kunne dække ethvert behov, der opstår i relation til løfte- og forflytningsprocesser.

Tips og tricks
til løft og forflytning

Kontakt os for mere information