Miljø og cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi hos Guldmann

I mange år har verdens økonomi været lineær; Vi udvinder råstoffer, forbruger, kasserer og smider ud. Dermed går utrolig mange ressourcer tabt.

I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb - og produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen.

Hos V. Guldmann A/S arbejder vi aktivt for at sikre, at vi påvirker vores miljø positivt om muligt og i alle tilfælde mindst muligt negativt. Derfor er vi som virksomhed interesseret i at understøtte og være med til at skabe bæredygtige forretningsmodeller indenfor den cirkulære økonomi.

  • Det betyder, at vi designer solide produkter, der bidrager til et positivt arbejdsmiljø og holder længe.

  • Det betyder, at Guldmann løsninger er enkle at om-konfigurere til en ny brugssituation og derfor velegnede til genbrug.

  • Det betyder at vi, når vi producerer vores produkter og driver vores virksomhed, bruger så få ressourcer som muligt og vælger så miljørigtige materialer og processer som muligt.

  • Det betyder også, at vi har konstrueret vores produkter i moduler, der sikrer at de hurtigt og effektivt kan adskilles i materialegrupper klar til recirkulering

Nu tilbyder vi også dig at bidrage til den cirkulære økonomi - uden at det koster dig noget

  • Vi kommer og gennemgår dit lager af loftliftsystemer og komponenter.

  • Vi sorterer det i produkter og komponenter som er brugbare og som kan genanvendes i nye opsætninger samt i komponenter og produkter, der ikke giver mening at genopsætte.

  • Vi sørger for at udtjente produkter transporteres til vores fabrik, hvor de adskilles, sorteres i materiale grupper og recirkuleres.

For dig betyder det – ud over styr på lageret, at bortskaffelse af jeres udtjente produkter sker forsvarligt og at de materialer, der indgår i de udtjente produkter genbruges i størst mulig grad. Herved understøtter du den grønne omlægning samtidig med, at du sparer tid og ressourcer på håndtering og koordinering.

For Guldmann betyder det, at vi i endnu højere grad kan leve op til vores miljøpolitik ved at sikre, at de materialer vores produkter består af genbruges i nye produkter, og vores forbrug af klodens ressourcer derfor sænkes yderligere.

En loftlift består af mange komponenter og indeholder flere metaller som kan genanvendes, ligesom vores skinnesystemer, der er lavet af aluminium kan genanvendes.

Aluminium er et meget ressourcekrævende metal, hvor man ved genanvendelse sparer mellem 90 og 97% af energiforbruget i forhold til aluminium udvundet af bauxit.

Genbrugssamarbejde skaber økonomiske og bæredygtige fordele

Med fokus på miljø og økonomiske fordele for kommunerne, tilbyder Guldmann at nedtage skinner for genbrug. Vi kan ligeledes opbevare skinnerne for jer og naturligvis genopsætte dem. 

Vil du vide mere?

Kontakt os hvis du vil vide mere om, hvordan du kan bidrage til den cirkulære økonomi.

Skriv: Jeg er ikke en robot

Kontakt os for mere information