time to care

Guldmann Omsorgsfond

Guldmanns Omsorgsfond er stiftet for at sende et budskab om, at virksomheden Guldmann gerne vil påskønne de personer, institutioner og organisationer, som dag efter dag yder en positiv indsats i plejesektoren.

Enkeltpersoner, institutioner og foreninger kan nu søge Guldmann om et tilskud til initiativer og aktiviteter, som skaber tid til omsorg for bevægelseshæmmede, handicappede eller plejekrævende beboere på institutioner.

Guldmann Omsorgsfond er opdelt i to puljer:

  • En pulje som går til støtte af projekter eller initiativer, som vil betyde, at nogen oplever øget omsorg.
  • En pulje som gives til en eller flere personer, der igennem deres daglige virke har ydet omsorg ud over det, man kan forvente.

Sådan gør du
Alle – organisationer, institutioner, foreninger og privatpersoner – kan søge.

Ansøgningen må kun fylde en side og skal begrunde, hvorfor det pågældende initiativ skal påskønnes.

Send ansøgning til
V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
8200 Aarhus N
mrk. Guldmanns Omsorgsfond

Ansøgninger til Guldmanns Omsorgsfond behandles løbende, så tøv derfor ikke med at få sendt en ansøgning.

Glade modtagere af tilskud fra Guldmann Omsorgsfond

Aarhus Kørestolsrugby
Rehabiliteringsenheden, Kerteminde
Team Rynkeby Nordsjælland (Pia Klein Runager)
Specialinstitutionen Klubben Holme Søndergård
Festivand, Silkeborg
Ældrecenter Æblehaven
Nordisk Champions League El-hockey, Muskelsvindfonden
Meta Marie-Hjemmets Venner
Team Rynkeby Cykelteam
Filskov Friplejehjem, Grindsted
Projekt Fest i Vand, Silkeborg - www.festivand.dk
Sølund Festivalen
Familier med Kræftramte Børn - bidrag til organisationens arbejde
Egmonthøjskolens Tanzania Studietur
Hospitalet for Rygmarvsskadede i Hornbæk - bidrag til følgebåd
Sermersooq kommune, Grønland, aktivitet ”Sund maj måned” 
Egmont Højskolens Tanzania løb 
Danske Hospitalsklovne 
Foreningen Børnelejren på Langeland

Børnehaven Resen, Skive
Musikfestival for plejehjemsbeboerne i Odense
Sortebærplukning for beboerne på Alderdomshjemmet i Maniitsoq, Grønland
Skovly, Afdeling af plejecenteret Solgården, Bedsted, Løgumkloster
Hjerneskadeforeningen, Århus / Østjylland
Børneinstitutionen Posekær, Aabenrå
Ronald McDonald Hus, Rigshospitalet, København
Angelmanforeningen og Landsforeningen LEV
Skovbo Døgninstitution, Skovby, Galten
PTU (Landsforeningen af Polio, Trafik og Ulykkesskadede)
Plejecenter Svovlhatten, Odense
RABU bo- og behandlingstilbud, Ribe
Kildebakken, Horsens
Spastikerforeningen, Østjylland Kredsen
Kørestolsfodbold i Kolding
Forældreforeningen Kirkebæk - halvdagskonference
Grand Prix for handicapbands
Mindsteps Jylland

Kontakt os for mere information