Seminar om håndteringen af den svært overvægtige borger

Vi har for første gang afholdt et bariatri seminar om arbejdet med den svært overvægtige borger.
Vi oplevede nogle meget faglige og interesserede kursister, som gik glade og tilfredse herfra:

”Spændende, relevant og faglig dag. Helt unikt at få muligheden for at arbejde med to figuranter som deler deres oplevelse af at være overvægtig patient samt, hvordan det føles at blive håndteret i bariatriske hjælpemidler.”  - Henriette Menzfeld, fysioterapeut Vejle Kommune.

Stor tak til de rutinerede figuranter, som tog del i debatten om tilgangen til deres overvægt samt til COBI Rehab og KR Hospitalsudstyr A/S, der udlånte bariatrisk udstyr bestående af seng, kørestol, toiletstol og positioneringspuder.

Seminaret gav deltagerne konkrete redskaber til at håndtere den svært overvægtige person på en sikker måde for både sig selv og borgeren.

De praktiske opgaver medarbejderne udfører i deres dagligdag kan blive ekstra udfordrende i mødet med den svært overvægtige borger. Årsagerne kan skyldes den øgede vægt, de øgede rækkeafstande samt de ændrede arbejdsteknikker der udspringer af en speciel kropsform eller et ændret bevægemønster hos borgeren.

Disse udfordringer kan gøre det til en svær situation. På dette seminar fik deltagerne mulighed for at prøve det i beskyttede rammer med figuranter, der ikke er syge og selv kan hjælpe til, hvis det er nødvendigt.
Deltagerne blev udfordret på egen praksis og fik mulighed for at reflektere og være kreativ i forhold til nuværende og nye arbejdsmetoder omkring den svært overvægtige.

De gik til opgaven med engagement og oplevede at det godt kan lade sig gøre at forflytte bariatriske personer, hvis man tænker sig om og bruger de rette hjælpemidler. Den rette planlægning og de rette hjælpemidler gør det muligt.
Det er overordentlig vigtigt at kende sine hjælpemidler for at kunne planlægge håndteringen af den bariatriske borger bedst muligt.

Seminaret henvendte sig til fagpersoner indenfor social- og sundhedsområdet, forflytningsvejledere, terapeuter og pædagoger, der arbejder med forflytning og håndtering af borgere.

Kontakt os for mere information