Et godt tip:

Genoptræning flytter grænser

Under et genoptræningsforløb skal tidligere funktionalitet og færdigheder styrkes eller ”genetableres”.

Derfor skal borgeren skal udfordres og have flyttet sine grænser i forhold til sin aktuelle fysiske formåen. Terapeuten skal guide og støtte borgeren i disse udfordringer, men uden hjælpemidler er terapeuten i risiko for at komme til skade.

Med Guldmann Trainer Module integreret i loftliften kombineret med Positionslås bliver det muligt at progrediere øvelser og aktiviteter sikkert for borger og terapeut.

Eksempelvis kan balancen udfordres og genoptrænes på en balancebold eller på et vippebræt.

Se her i videoerne, hvordan de to produkter i samspil kan udfordre borgeren under et genoptræningsforløb.

Kontakt os for mere information