Et godt tip:

Brug af Twin Turner til træning og rehabilitering

Twin Turner sejlet giver terapeuten mulighed for at vælge en individuelt tilpasset startposition for borgeren, der skal træne deres evne til at vende sig. En tilpasset startposition giver mulighed for at gentage øvelsen af en vendebevægelse. Terapeuten kan løbende øge sværhedsgraden ved at tilpasse startpositionen og lade borgeren færdiggøre den sidste del af bevægelsen selv.

At kunne vende sig i sengen er af stor betydning. Hvis man kan rulle om på siden kan man få støtte af sengens hovedgærde til at komme det sidste stykke op at sidde på sengekanten. En borger, der kan vende sig i sengen vil også kræve færre ressourcer i forbindelse med hygiejneopgaver i de nedre regioner. Jo mere en borger selv kan hjælpe til, jo mindre belastning vil der være på medarbejderen.

Som det ses på videoen herunder kan Twin Turner anvendes til at træne udvalgte dele af bevægelsen indtil borgeren selv er i stand til at fuldføre hele vendingen.

Twin Turner - Træning

Twin Turner - Training

Kontakt os for mere information