Det gode råd:

Træning med Active Trainer 

Active Trainer er både fysioterapeutens og borgerens sikkerhed, når borgeren skal træne i at komme op at stå fra sengekanten. Den kan også bruges til at øge sikkerheden ved andre vægtbærende øvelser for eksempel øvelser for enden af sengen.

Fysioterapeuten har frie hænder til at stimulere borgeren de rigtige steder under øvelserne, og borgeren / patienten er tryg ved at deltage i øvelserne og får derved mest muligt ud af træningen.

Ved hjælp af loftliften kan fysioterapeuten ligeledes progrediere eller regrediere undervejs i øvelserne.

Hvis borgeren bliver træt kan støtten fra sejl og lift øges, og borgeren kan hjælpes tilbage i seng eller til kørestol. Active Trainer skaber større sikkerhed for borgeren under hele træningen.

Kontakt os for mere information