Det gode råd:

Skab et fitnesscenter over sengen med loftliften

En hospitalsindlæggelse er ofte forbundet med sengeleje i mange timer dagligt. 

Konsekvenserne af fysisk inaktivitet og immobilitet for de sengeliggende patienter er betydelige. Der er tale om fald i muskelstyrke, nedsat kondition, større risiko for liggesår, venetrombose og blodpropper for blot at nævne nogle af de konsekvenser, der kan være.

For særligt den ældre patient er der også risiko for nedsat balance. De ældre patienter er i høj grad i risiko for en reduktion i funktionsniveau ved fysisk inaktivitet i forbindelse med en hospitalsindlæggelse med nedsat livskvalitet og risiko for genindlæggelse som følge.

En vedligeholdelse af patientens funktionsniveau vil minimere de forskellige risici betydeligt, samt også gavne personalet, fordi patienten bliver mere selvhjulpen (plejetyngden lettes).

Men hvordan kan man aktivere og træne de indlagte, svage og sengeliggende patienter?

Der mangler redskaber og løsninger på landets hospitaler især i de timer, hvor fysioterapeuten ikke er til stede.

Ved at kombinere to kendte produkter, en loftlift og en træningselastik, er det ved hjælp af den nye Positionslås fra Guldmann nu muligt at etablere noget der minder om et fitnesscenter på patientens stue.

Afhængig af hvilken elastik der vælges, er det muligt at træne styrke og udholdenhed af både over- og underkrop. Det er også muligt at lave understøttende træning af f.eks. bækkenløft i sengen eller støtte af overkroppen ved maveøvelser.

Positionslås - Øvelser

Rehabiliteringsøvelser med Positionslås

Kontakt os for mere information