Det gode råd:

Sådan laver I en sikker buglejring på operationslejet

Den manuelle forflytning fra rygleje til bugleje af den intuberede patient på et operationsleje er tung og risikofyldt.
Der er mange forhold, der kræver opmærksomhed i sådan en forflytning.

Patienten er bedøvet og kan derfor ikke selv medvirke aktivt.
Han/hun vil også være tilkoblet slanger, der skal tages højde for. Ligesom der er risiko for shear på patientens hud.
En anæstesisygeplejerske skal styre patientens hoved og sørge for, at tuben bliver på plads.

Den manuelle forflytning kræver derfor 4 – 6 personer og et godt samarbejde personalet imellem.
Med brug af loftlift og positioneringssejl til operationslejet øges patientsikkerheden samt sikkerheden for plejepersonalet samtidig med, at personalets tid kan bruges mere effektivt.

Der vil frigives ressourcer til andre opgaver, da lejringen i stedet kan foretages af 3 personer.

OR - Horizontal transfer from stretcher to OR table

Kontakt os for mere information