Det gode råd:

Påsætning og løft af borger i sejl

Når en borger skal løftes med lift skal dette foregå med størst mulig komfort for borgeren. Samtidig skal det undgås at udsætte borgeren for utilsigtede hændelser som f.eks. shear af huden.

Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt at placere benstropperne under borgerens lår. Du kan her med fordel placere et lille glidestykke – enkelt eller dobbelt mellem lårene og underlaget. Derefter kan du trække benstroppen på plads mellem underlaget og glidestykket eller mellem det dobbelte glidestykke.

Når borgeren skal løftes fra sengen kan du med fordel indstille sengen med 4-delt liggeflade således, at borgeren kommer op i siddende stilling. Herved bliver løftet mere behageligt og komfortabelt for borgeren.
Når borgeren liftes tilbage i sengen er det igen vigtigt, at sengen er indstillet i den 4-delte liggeflade og ligeledes til siddende stilling. På den måde sikres, at borgeren bliver placeret korrekt i sengen.

Kontakt os for mere information