Det gode råd:

Pålægning af sejl i kørestol med anvendelse af glidestykker 

Når sejlet skal lægges på kan der være faktorer, der gør, at sejlet ikke kan pålægges på traditionel vis.

Her kan glidestykker være en stor hjælp.

Pålægning af sejl med glidestykker. Her anvendes to glidestykker som sejlet kan placeres imellem:

Glidestykker

Applying a sling in a wheelchair using slide sheets

Kontakt os for mere information