Det gode råd:

Gør den lave forflytning let og sikker

Den lave forflytning af borgeren fra seng til kørestol, og retur igen, er en svær forflytning for hjælperen, idet der er uhensigtsmæssige og risikofyldte arbejdsstillinger.

Det kan ligeledes være vanskeligt at støtte og hjælpe borgeren på de rigtige tidspunkter.

Når du bruger Guldmann Basic Low sejlet kan belastningen på hjælperen fjernes. Fokus kan flyttes fra håndtering af borgeren til stimulering og vejledning af borgeren.

Det øger kvaliteten og inddrager borgeren aktivt i forflytningen.

Kontakt os for mere information