Det gode råd:

Brug elastikliner til
træning af bækkenløft

Langvarigt sengeleje (ved f.eks. hospitalsindlæggelse eller langvarig sygdom) kan have store konsekvenser for den sengeliggende som f.eks. nedsat kondition, større risiko for tryksår, venetromboser og blodpropper.

Derudover sker der et fald i muskelstyrke, der medfører en risiko for særligt den ældre patients funktionsniveau med nedsat livskvalitet og risiko for genindlæggelse efterfølgende.

Ved at vedligeholde patienten / borgerens funktionsniveau kan man minimere de forskellige risici for den sengeliggende samt aflaste personalet, fordi patienten/borgeren bliver mere selvhjulpen (plejebyrden nedsættes).

Bækkenløft øvelser
Træning af bækkenløft i sengen er en central øvelse, da muskulaturen på bagsiden af kroppen (baller og lår) gør patienten / borgeren i stand til at løfte sin bagdel op fra madrassen og derved deltage aktivt i vending, pleje og påklædning. Dette letter personalets løftebyrde betydeligt i den daglige pleje.

Det er også nødvendigt at vedligeholde disse muskler for at den sengeliggende senere kan være i stand til selv at komme op på siden og fra siddende til opretstående stilling.

Bækkenløft
Uden hjælpemidler betyder understøttelse af bækkenløft at terapeuten /medarbejderen skal arbejde med ryggen bøjet og roteret, hvilket lægger stort pres på lænderyg og skuldre.

Bækkenløft med elastikliner
Ved at anvende Multi Support sejlet sammen med den sorte elastikline, de blå tilkoblingsstropper og karabinhagen fra Træningspakken er det muligt at lade loftliften løfte vægten af bækkenet.

Terapeuten får derved en betydeligt mindre arbejdsbelastning og kan bruge begge hænder til at guide øvelsen og derved sikre kvaliteten i hver eneste gentagelse.

Ved børn eller lette patienter anvendes den blå elastikline.

To ekstra gevinster:
Når loftliften bruges sammen med elastiklinen til bækkenløft kan øvelsen progredieres løbende. Terapeuten kan køre løftebøjlen op og ned og derved give mere eller mindre hjælp, afhængig af patientens dagsform.

Ved at anvende dette set-up, kan der trænes til patienten – og ikke terapeuten – er træt.

Mere om

  • Positionslåsen

    Ved hjælp af Guldmann Positionslås er det muligt at fastgøre løftemodulet og/eller traversskinnen i en bestemt position i det rumdækkende skinnesystem.

  • Træningspakken

    Kombinationen af loftlift og træningselastik gør det muligt at etablere noget, der minder om et fitnesscenter på patientens stue.

Tips & Tricks

Få gode tips til sikre procedurer 
for forflytning og håndtering.

 

Kontakt os for mere information