Guldmann Environment

Guldmanns miljøpolitik

Ingen kan eksistere uden at påvirke miljøet - positivt eller negativt.

Hos V. Guldmann A/S arbejder vi aktivt for at sikre, at den negative påvirkning, vi er i stand til at kontrollere, bliver minimeret, samt for direkte eller indirekte at medvirke til en positiv påvirkning af miljøet.

Det er V. Guldmann A/S' målsætning at:

  • Efterleve den gældende lovgivning.
  • Løbende forbedre det interne arbejdsmiljø.
  • Løbende minimere den relative mængde af affald og udledninger samt sikre størst mulig grad af genbrug.
  • I samarbejde med leverandører at sikre, at vi anvender miljørigtige materialer og processer.
  • Sikre at vores produkter ikke unødvendigt påvirker miljøet negativt i forbindelse med brug, recirkulering og evt. destruktion.
  • Sikre at vores produkter medvirker til et positivt arbejdsmiljø, hvor de anvendes.
  • Sikre løbende forbedring af vores miljøledelsessystem samt tilhørende miljøpræstationer.

Kontakt os for mere information

Seminar information

Få besked, når vi afholder seminarer og kurser i forflytning.