Produktets livscyklus

Cirkulær økonomi

Hos Guldmann arbejder vi aktivt for at sikre, at vores miljø belastes mindst muligt ved at tænke hele produktets livscyklus ind.
Som virksomhed går vi ind for at skabe bæredygtige forretningsmodeller gennem:

  • Lang levetid på produkter, der sikrer maksimal udnyttelse af knappe materialeressourcer
  • Optimeret energiudnyttelse ved brug af produkter
  • Enkle løsninger, som kan genbruges i nye brugssituationer
  • Effektiv brug af ressourcer i produktion og drift
  • Valg af miljørigtige materialer og processer i størst muligt omfang
  • Modulbaserede produkter så det er let at reparere produkterne og forlænge levetiden
  • Modulerne kan adskilles i materialegrupper, sorteres og recirkuleres

Disse tiltag understøtter Guldmanns miljøpolitik og ønske om at deltage i at sænke klodens forbrug af ressourcer.

En loftlift består primært af elektronik, plast og metal. Ved den rette sortering kan komponenterne genanvendes. Skinnesystemer er udarbejdet i rent aluminium og er derfor meget egnet til genbrug.

Kontakt os for mere information