FN's Verdensmål

CSR

Kloden er under pres fra klimaændringer, stigende mængder affald og et overforbrug af ressourcer generelt.

I 2015 lancerede FN derfor 17 verdensmål for bæredygtig udvikling som en retningssnor for, hvordan vi alle kan bidrage til at ændre denne kurs.

Alle verdens lande har skrevet under på at støtte disse 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Guldmanns aktiviteter støtter flere af de opstillede verdensmål for bæredygtig udvikling gennem en fokuseret indsats på at udvikle produkter til procesoptimering og forbedring af arbejdsmiljøet i sundhedssektoren verden over samt fokus på gode arbejdspladser og anstændige forhold i hele værdikæden.

Vi har valgt at fokusere vores indsats omkring to specifikke FN verdensmål for bæredygtig udvikling, som taler direkte ind i vores kerneforretning.

Sustainable Development Goals 8


Anstændig økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle.

 

Sustainable Development Goals 12


Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.

 

Kontakt os for mere information