Bæredygtighed og miljø

CSR

Ingen kan eksistere uden at påvirke miljøet.

Hos V. Guldmann A/S arbejder vi aktivt for at sikre, at den negative påvirkning, vi er i stand til at kontrollere, bliver minimeret. Siden 2017 har Guldmann været ISO 9001 kvalitetscertificeret og siden 2020 har vi også været miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Det betyder at vi arbejder kontinuerligt med forbedringer i vores ledelsessystem og har fokus på en procesorienteret tankegang med fokus på livscyklus og recirkulering samt et forpligtende samarbejde med vores leverandører.

Det er Guldmanns målsætning at:
- Efterleve den gældende lovgivning
- Løbende minimere den relative mængde af affald og udledninger samt sikre størst mulig grad af genbrug
- I samarbejde med leverandører at sikre, at vi anvender miljørigtige materialer og processer
- Sikre at vores produkter ikke unødvendigt påvirker miljøet negativt i forbindelse med brug, recirkulering og evt. destruktion
- Sikre løbende forbedring af vores miljøledelsessystem samt tilhørende miljøpræstationer

Dette under hensyntagen til de økonomiske og teknologiske ressourcer vi råder over, samt vores overordnede økonomiske mål for virksomheden og med basis i vore grundlæggende værdier.

Kontakt os for mere information