work-area-rehabilitation

Rehabilitering og genoptræning

Guldmanns loftliftsystem er en integreret del af et komplet udvalg af løfteudstyr, der omfatter skinner, løftemoduler, sejl og løftetilbehør

Fleksibel og målrettet rehabilitering

Rehabilitering er som oftest et tidsbestemt genoptræningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau.

Øvelser inden for rehabilitering kan blandt andet bestå af forflytning, positionering, styrketræning, udstrækning, aktive bevægeøvelser og dagligdagsaktiviteter. Rent terapeutisk er rehabilitering målrettet mod at øge og vedligeholde bedst mulig funktionsevne.

Under et genoptræningsforløb kræves der en del af den professionelle terapeut, idet der skal kompenseres for borgerens manglende mobilitet og mulighed for selvhjælp. 

Tryghed og sikkerhed er nøgleord for en hurtig rehabilitering, og her kan implementering af loftlift spille en stor rolle.

Hyppige løfte- og forflytningsopgaver i forbindelse med rehabilitering og genoptræning:

  • Gangtræning
  • Forflytninger i og omkring sengen
  • Ledede aktive øvelser
  • Øvelser med delvis vægtbæring
  • Træning på gangbånd
  • Vandterapi
  • ADL træningsassistance
  • Balance- og holdningsøvelser

Løft rehabiliteringen med en loftlift

Brug af loftlift under genoptræningsøvelser giver mere tryghed og øger sikkerheden for både bruger og terapeut.

Brugeren føler sig tryg og kan følge terapeutens instruktioner uden angst for at falde. Samtidig kan terapeuten hjælpe og vejlede uden at risikere rygskader ved pludselige fald eller tab af balance.

Det betyder, at det er muligt at lave flere og mere udfordrende øvelser.

Loftlift som led i rehabilitering kan anvendes på alle mobilitetsniveauer og giver mulighed for fleksibel og målrettet træning, der er tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau.

Relevante cases

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information