work-area-nursing-home

Plejehjem

Loftlift som led i rehabilitering kan anvendes på alle mobilitetsniveauer og giver mulighed for fleksibel og målrettet træning, der er tilpasset den enkelte borgers funktionsniveau.

Mere tid til omsorg på plejehjemmet

På et plejehjem er det af stor vigtighed, at beboerne føler sig hjemme, og at de modtager en optimal og værdig pleje, der giver en følelse af komfort, tryghed og omsorg.

Uanset om beboeren er i aflastning i en kort periode, eller om han/hun bor fast på plejehjemmet, skal den enkeltes behov for pleje og hjælp imødekommes for at opretholde livskvalitet og funktionsevne.

Hyppige borgerrelaterede opgaver på plejehjem:

  • Forflytninger til/fra seng/stol/kørestol
  • Forflytninger ned i/op af hvilestol
  • Repositionering i stol
  • Forflytninger til/fra toilet
  • Vejning af beboer
  • Balancetræning
  • ADL assistance
  • Hud- og sårbehandling
  • Hjælp til mobilisering

Diskret og sikker løsning for alle parter

Plejehjemmet er beboernes hjem, men også personalets arbejdsplads.

Når beboerne er afhængige af hjælp til udførelse af dagligdags rutiner, er det afgørende, at der er de rette hjælpemidler til rådighed på en diskret måde. På den måde oplever den enkelte beboer ikke hjælpemidlerne som generende og kan føle sig godt tilpas i sit hjem samtidig med, at der opretholdes og understøttes et sikkert og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø for plejepersonalet.

Ved anvendelse af loft- eller gulvlift kan man lette de daglige opgaver og forflytninger på plejehjemmet til gavn for både beboere og personale. F.eks. kan man med loftlift hurtigt og sikkert foretage forflytninger på badeværelset fra f.eks. kørestol til toilet- eller badestol.

Loftliften kan endvidere bruges til at hjælpe plejepersonalet med den ældre borgers personlige pleje og hygiejne samt som støtte under rehabilitering og mobilisering af den ældre.

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information