work-area-operating-room

Operationsstue

Sikker patienthåndtering på operationsstuen

På en operationsstue er det fysiske arbejdsmiljø ofte kendetegnet ved belastende arbejdsprocesser og mangel på plads. Der er som regel rigtig meget udstyr tilstede på operationsstuen og der vil derfor ofte være pladsproblemer rundt om patienten, når denne skal håndteres.

Særligt ved håndtering af bariatriske patienter kan man opleve, at der er behov for assistance fra 4-6 seks medarbejdere for at udføre forflytningen på den mest optimale og skånsomme måde. Det resulterer ofte i akavede og ergonomisk dårlige arbejdsstillinger for personalet.

Da patienterne som regel er under påvirkning af smertestillende medicin og anæstesi, har de ikke mulighed for selv at hjælpe til under løft og lejring. Derfor kræver komplekse forflytninger på en operationsstue, som f.eks. lejring på maven inden en operation, typisk involvering af flere medarbejdere.

Tunge løft er også en del af hverdagen på operationsstuen. Løft af ben i forbindelsen med afjodning er et typisk eksempel på længere tids statisk muskelarbejde.

Hyppige løfte- og forflytningsopgaver på en operationsstue omfatter blandt andet:

  • Løft af ekstremiteter ved afvaskning, afjodning eller ved operation
  • Repositionering af patient på operationslejet
  • Løft af patient med restriktioner på bevægelse
  • Vending af patient ved buglejring
  • Sideleje på operationslejet
  • Positionering af thoraxpuder
  • Forflytninger mellem seng/skadeleje og operationsleje
  • Lejring af ben i benbøjler

Velfærdsteknologi til en moderne operationsstue

I et hektisk arbejdsmiljø er det klart, at personalets opmærksomhed primært er rettet mod sikker håndtering af patienten og korrekt udførelse af de kirurgiske indgreb frem for at have fokus på egne arbejdsteknikker, når patienten forflyttes og positioneres manuelt.

Manuel patienthåndtering har været normen på mange operationsstuer i mange årtier - men i betragtning af, hvor hurtigt den tekniske innovation inden for sundhedspleje er foregået, er det værd at overveje at forbedre det fysiske arbejdsmiljø for personalet på en operationsstue. Sammenligner man med andre sektorer, rammes sundhedspersonale i langt højere grad af muskuloskeletale skader, og disse skader er i mange tilfælde årsag til langtidssygemeldinger og tidlig nedslidning.

Med et liftsystem monteret i loftet kan patienthåndteringerne foregå langt nemmere og mere sikkert. Samtidig frigives personaleressourcer til andre patienter eller arbejdsopgaver.

Ved at implementere loftlift på operationsstuen kan man optimere og forbedre det fysiske arbejdsmiljø for personalet. Løft og forflytninger såsom buglejring udføres effektivt og i en sikker arbejdsstilling for personalet. Samtidig højnes patientsikkerheden markant, og risikoen for friktionsskader på patientens hud mindskes betydeligt, når alle løft foretages roligt og ubesværet ved hjælp af liftsystem med tilhørende sejlprogram.

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information