work-area-intensive-care-unit

Intensiv afdeling

ICU Basic High disposable

Skånsom effektivitet
på intensiv afdeling

På en intensiv afdeling er arbejdsopgaverne ofte præget af travlhed og uforudsigelighed, og det kan øge risikoen for utilsigtede hændelser for patienten og arbejdsskader for plejepersonalet.

Patienterne er i mange tilfælde fysisk afhængige af hjælp og kan på grund af medicinering eller sygdom have svært ved at følge instruktioner. Derfor kræver løft og forflytninger på en intensiv afdeling typisk mere assistance og længere tid for personalet. Ved at implementere et loftliftsystem kan antallet af hjælpere til den enkelte løfteopgave reduceres, samtidig med at løftet stadig forløber sikkert, hurtigt og effektivt.

Hyppige løfte- og forflytningssituationer på en intensiv afdeling omfatter blandt andet:

  • Forflytning af liggende person til et andet leje
  • Løft af liggende person i forbindelse med skift af sengelinned
  • Lejring/vending af liggende patient
  • Positionering i forbindelse med behandling (f.eks. sårbehandling eller inspektion af hud)
  • Positionering og bevægelse af ben
  • Vejning af patient
  • Repositionering af patient op mod hovedgærdet af en seng
  • Forflytninger i forbindelse med mobilisering af patienten

Brug af loftlift på intensiv afdelingen

Kendetegnende for patienter på en intensiv afdeling er svær sygdom, lav mobilitet og lav funktionsevne. Ofte er disse patienter intuberet, i respirator og/eller tilsluttet drop og overvågnings- og interventionsudstyr. Samtidig er de typisk under indflydelse af bedøvelse og medicin og kan være bange, konfuse eller i delir.

Ved implementering af loftlift på en intensiv afdeling kan man positionere patienten til siddende stilling på sengekanten eller i en kørestol flere gange om dagen.

Et sådant positionsskifte kan forbedre vejrtrækningen hos patienten, også selvom vedkommende kun tolererer det i kortere tid.

Det er også muligt at forflytte patienten fra seng til briks med henblik på at træne balanceøvelser i siddende stilling eller andre øvelser og aktiviteter. Herved reduceres risikoen for tryksår, og både patient og personale skånes for uhensigtsmæssige stillinger.

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information