work-area-hygiene

Hygiejne

ICU Turner disposable

Forbedret hygiejne og bedre arbejdsstillinger

I alle kliniske sammenhænge er det er altafgørende for den indlagte patient, at der er fokus på kvaliteten af den personlige hygiejne.

Både i forhold til patientens almene velbefindende og for at forebygge hudproblemer eller andre komplikationer under indlæggelsen er det vigtigt at opretholde en god personlig hygiejne.

Hyppige pleje- og hygiejneopgaver:

  • Forflytning til/fra kørestol eller bade-/bækkenstol
  • Forflytning til/fra toilet
  • Nedre personlig hygiejne liggende i seng
  • Give bækken liggende i seng
  • Af- og påklædning
  • ADL assistance
  • Hud- og sårbehandling

Let de daglige hygiejneopgaver med velfærdsteknologi

 

Udførelse af personlig hygiejne hos patienter kan dog i visse tilfælde føre udfordringer med sig. Patienternes lægelige tilstand og fysiske eller motoriske begrænsninger kan indskrænke deres funktionsevne i forhold til selv at kunne tage del i den daglige personlige hygiejne - og det kan give udfordringer, når det kommer til opretholdelse af værdighed og komfort.

Plejepersonalet, der udfører den personlige hygiejne, kan blive udsat for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, forflytninger og løft, der kan resultere i nedslidning, arbejdsskader og langtidssygemelding.

Det er derfor af stor betydning for både patient og personale, at det ergonomiske arbejdsmiljø er sikkert og sundt.

Et loftliftsystem fra Guldmann er velfærdsteknologi, der letter de daglige hygiejneopgaver for både patient og personale

- og derved frigives der mere tid til omsorg.

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information