work-area-acute

Akutmodtagelse

Vi er specialister i at skabe mere tid til omsorg i forbindelse med løft og forflytninger i alle miljøer inden for sundhedssektoren.

Travlt og hektisk
arbejdsmiljø i
akutmodtagelsen

På hospitalets akutmodtagelse opleves oftest en hverdag, der kan ændre sig pludseligt fra en rolig til en hektisk og travl dag. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på personalets arbejdsmiljø, patienternes sikkerhed og at arbejdsgangene er optimerede.

Der er mange forskellige behov på tværs af plejeområder og afdelinger. Afhængig af diagnose og situation kræver forskellige patientgrupper hjælp til forflytning i forbindelse med undersøgelse og behandling, oftest i det tidlige stadie under indlæggelsen på akutmodtagelsen.

I perioden op til udskrivelse vil der være et spænd mellem afhængighed og uafhængighed, hvor der kan opstå risici for fald, og derved fare for utilsigtede hændelser eller arbejdsskader for personalet.

Hyppige løft og forflytninger på akutmodtagelsen:

  • Forflytning til og fra seng, båre eller stol
  • Forflytning til og fra toilet
  • Repositionering af patient op mod hovedgærde
  • Vending af patient
  • Løft af ekstremiteter

Sikkerhed, komfort
og hygiejne i akutmodtagelsen

Et loftliftsystem eller en gulvlift med tilhørende sejl sikrer, at forflytninger, lejringer og repositioneringer sker på en skånsom, komfortabel måde, samtidig med at personalet belastes mindst muligt og med en lavere risiko for friktion, utilsigtede hændelser og arbejdsskader.

Ved at implementere et loftliftsystem kan man skabe højere sikkerhed på akutmodtagelsen for både den akutte patient og for personalet.

Produkter til dette arbejdsområde

Andre arbejdsområder

Kontakt os for mere information