Cases oversigt

Marienlund Plejecenter

Innovativ plejecenterplanlægning gennem vidensdeling og brugerinvolvering

På Marienlund Plejecenter er alle lejligheder udstyret med loftlifte i form af et gennemgående og rumdækkende skinnesystem mellem soveområdet og badeværelset. Det er med til at sikre optimale betingelser for løft og forflytning af beboere i det daglige.

Marienlund Plejecenter er et glimrende eksempel på, hvordan nytænkning kan sikre maksimal fleksibilitet og omkostningseffektivitet, når der skal implementeres nye plejecentre.

Lejlighederne i det nye plejecenter er udformet specielt til at kunne imødekomme de skiftende behov hos de fremtidige beboere.

Lejlighederne tilpasses let nye behov, uanset om beboeren lider af demens, overvægt eller har andre fysiske udfordringer, og derfor kræver særlig pleje, eller om vedkommende er ved relativt godt helbred og selvhjulpen.

Disse forhold kan ændre sig over tid... og Marienlund Plejecenter er derfor designet
til at kunne ændre sig med dem.

Guldmann var tæt involveret i planlægningen af den overordnede udformning og struktur for Marienlund Plejecenter, da en effektiv integration af de fleksible funktioner til løft og forflytning var afgørende for projektets samlede succes.

Som følge heraf er alle lejligheder og mange andre rum, fællesområder og specialområder på Marienlund Plejecenter udstyret med loftlifte fra Guldmann som en del af basiskonstruktionen.

Loftliftsystemerne er indbygget fra starten og dermed altid tilgængelige, når og hvis der er behov for det.

"At loftliftssystemer fra Guldmann er installeret næsten overalt, har givet os mulighed for at arbejde langt mere effektivt, og det er med til at sikre et godt arbejdsmiljø med store fordele i forhold til ergonomi, sundhed og sikkerhed."

 

- Jette Laumann, Sektionsleder, Sundhed- og omsorgsafd., Silkeborg Kommune

Planlægning af et nyt plejecenter er en stor opgave, der kræver nøje overvejelser, effektiv planlægning og en koordineret indsats af mange forskellige leverandørers færdigheder og evner.

Guldmann er ofte tæt involveret i denne planlægning og de beslutninger, der skal tages vedrørende udformning.

Det handler ikke blot om at vælge det mest velegnede udstyr og gøre brug af Guldmanns viden og tekniske ekspertise for at sikre, at det fungerer korrekt. Nej, det drejer sig også om, at alle involverede parter i beslutningsprocessen – samt de mennesker, der påvirkes af dem – kan bidrage mest muligt til og få mest muligt ud af disse beslutninger.

Formålet er at sikre innovative løsninger, der overholder budgettet og opfylder en lang række krav og behov. Tilpasningsevne og fleksible funktioner er afgørende for omkostningseffektiv planlægning og design af plejecentre samt af den fremtidige drift.

Kontakt os for mere information