Cases oversigt

Patientrapport

Bedre genoptræningsresultater ved hjælp af dynamisk vægtaflastning

En selvstændig butiksejer og far til fire med udtalt quadriplegi blev indlagt på Intermediate Neuro Rehabilitation Unit (INRU) til genoptræning flere måneder efter sin skade.

INRU yder rehabilitering til personer med komplekse neurologiske lidelser. I dette tilfælde var målet at forbedre hans fysik og uafhængighed, da han var ustabil og svag i sin core.

Patienten blev hurtigt træt og havde svært ved at gennemføre forflytninger og øvelser uden hjælp fra en til tre hjælpere.
Terapeuterne introducerede Guldmann Trainer Module med dynamisk vægtaflastning i rehabiliteringsprocessen. Trainer Module gav dem mulighed for at udfordre patienten med aktiviteter og øvelser tidligere i forløbet. Fra enkle sengebaserede aktiviteter til funktionelle bevægelser såsom forflytninger, øvelser fra siddende til stående stilling og gangtræning. Patienten var i stand til at deltage i genoptræningen, der var mere intensiv, fordi træningssessionerne ikke blev begrænset af træthed i samme omfang.

Trainer Module reducerede også den fysiske belastning for de involverede behandlere, hvilket betød, at de kunne være mere specifikke i den terapeutiske intervention og håndtering.

Kontakt os for mere information