Cases oversigt

Banebrydende software
giver ny mulighed på
supersygehuse

Denne artikel blev publiceret i fagbladet HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR, i oktober 2016. Skrevet af Dorthe Lundh

Bliver vores forflytningsprocedurer fulgt? Og hvor sker afvigelserne?
Brugte vi ressourcerne optimalt på medicinsk sengeafsnit i sidste uge?
Er der en loftlift, der har brug for et servicetjek?

Spørgsmål som disse bliver det nemt at give dokumenterede svar på, når softwareløsningen CLM Online nu lanceres til de danske supersygehuse. CLM Online er en forkortelse af Care Lift Management Online. Softwareløsningen gør  procesoptimering nemmere og fordi systemet opsamler data automatisk, er det med CLM Online let at dokumentere, om hospitalets loftlifte bliver brugt optimalt, eller der er afvigelser, som man bør analysere nærmere.

Det er kort sagt muligt at mappe alle loftlifte på hospitalet og via et helt simpelt interface tilgå alle de relevante  brugsinformationer hvor som helst.

Kontakt os for mere information